Aangepaste dagindeling 20-21

Om de leerlingenstroom te spreiden is er een aangepaste dagindeling
voor het schooljaar 2020 – 2021.