Corona-update

Einde eerste trimester

Er zijn bijkomende maatregelen genomen om de coronacrisis te overwinnen. Ook het onderwijs kent een verstrengd regime. De leerlingen van de eerste graad komen voltijds naar school. Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag er vanaf 16 november maximaal halftijds contactonderwijs zijn.

We kiezen ervoor om de klasgroepen niet op te splitsen. We zien hierin een pedagogische meerwaarde voor de leerlingen. De cijfers van de afgelopen twee maanden tonen aan dat leerlingen niet op school besmet worden.

De volledige klasgroepen komen dagelijks een halve dag naar school en hebben een halve dag afstandsonderwijs (live of met taken).

De leerlingen van het derde, vijfde en zesde jaar hebben wekelijks 16 uur afstandsleren en 16 uur les op school. 

Het uurrooster van het vierde jaar is gewijzigd en gaat in na de herfstvakantie. De leerlingen hebben vijf lesuren in de voormiddag. Deze leerlingen hebben hierdoor de ene week 20 uur contactonderwijs en de andere week 12 uur. In de laatste week vóór de proefwerken hebben de leerlingen een andere regeling. 

Regeling tweede graad

Regeling derde graad

Praktisch

Het gewone lessenrooster blijft behouden. De nodige informatie en instructies over je lessen vind je terug in de digitale schoolagenda

Alle leerlingen moeten deelnemen aan het afstandsonderwijs. We zorgen dat dit voor iedereen mogelijk is. 

Bij ziekte verwittig je zoals gewoonlijk het leerlingensecretariaat.

Leerstof die tijdens het afstandsonderwijs wordt gegeven, kan tijdens de proefwerken geëvalueerd worden. 

Voor leerlingen die in quarantaine zitten maar niet ziek zijn, blijft het systeem van afstandsonderwijs behouden. Zieke leerlingen volgen geen online les. 

De lessen PZW worden opgeschort tot aan de kerstvakantie en het medisch onderzoek voor het derde jaar gaat dit trimester niet meer door. 

Proefwerken

De proefwerken worden op school georganiseerd, het reeds doorgestuurde proefwerk- rooster blijft behouden. Voor het eerste, tweede en derde jaar starten de proefwerken om 8.30 u.; voor het vierde, vijfde en zesde jaar om 9 u. De proefwerken in de zorgklas starten om 8.30 u. 

Na de proefwerken

Woensdag 16 december 2020 

  • De leerlingen van eerste en tweede graad en het vijfde jaar zijn lesvrij. 
  • Leerlingen van het zesde jaar hebben van 8.30 u. tot 11.30 u. OC op school. 
  • Inhaalproefwerken 
  • Klassenraden 

Donderdag 17 december 2020 

  • Klassenraden. De leerlingen zijn lesvrij. 
  • Inhaalproefwerken 

Vrijdag 18 december 2020 

  • Rapportuitreiking en oudercontact