Corona-update

Na bijna twee moeilijke jaren worden de coronamaatregelen verregaand versoepeld. Vanaf 7 maart schakelen wij ook naar code geel van de onderwijsbarometer.

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

  1. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht, het is een eigen keuze.
  2. Alle vergaderingen zoals bijvoorbeeld de schoolraad en de ouderraad mogen fysiek georganiseerd worden.
  3. Niet-essentiële derden zijn tijdens de schooluren weer toegelaten.
  4. Activiteiten buiten de schooluren (bv. schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden… ) zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
  5. Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.

Wat blijft ongewijzigd?

  1. Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
  2. Het toepassen van de handhygiëne.
  3. Het ventileren en het maximaal verluchten op basis van CO2-metingen in elk lokaal.
  4. Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.

Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.

Draag zorg voor jezelf en je naasten!