Corona-update

Naar aanleiding van de besluiten – genomen door het overlegcomité – verduidelijken wij hieronder het verloop van week 6 december.

 • De proefwerken gaan door zoals gepland. 
 • Voor de lessen is er een aanpassing:
  • eerste graad: 
   • maandag 6/12 en dinsdag 7/12: voltijds fysiek onderwijs;
   • woensdag 8/12 en donderdag 9/12: afstandsonderwijs. 
  • tweede graad:
   • maandag 6/12 en dinsdag 7/12: voltijds fysiek onderwijs;
   • woensdag 8/12: afstandsonderwijs.
 • Leerlingen die nood hebben aan een laptop om online les te kunnen volgen, sturen hiervoor maandag 6 december via Smartschool een bericht naar directeur Luc Vos.
 • Ook leerlingen die om uitzonderlijke redenen woensdag en/of donderdag opgevangen wensen te worden op de school kunnen hierover in gesprek gaan met hun jaar- of graadcoördinator.
 • Een klas zal sneller in quarantaine moeten gaan. Dat zal gebeuren vanaf twee besmettingen per klas (tot nog toe was dat drie).
 • We vragen aan de ouders wiens kind momenteel in quarantaine zit dat ze aan het leerlingensecretariaat laten weten tot wanneer hun kind afwezig zal zijn.  Zo kunnen we de planning maken voor de inhaalproefwerken.
 • Meer informatie over de week van 21 december volgt.

We wensen iedereen een goede proefwerkenreeks.


Onderstaande richtlijnen gelden vanaf maandag 22/11 tot aan de kerstvakantie. Ze zijn vastgelegd op basis van de risicoanalyse, het overleg met de personeelsdelegatie, het CPBW, het schoolbestuur en de overheid.

MONDMASKERS VERPLICHT

 •  Mondmaskers en het correct dragen ervan zijn verplicht voor alle personeelsleden, leerlingen en bezoekers zodra je de gebouwen betreedt (dus ook in de rijen), in de gangen én in de klaslokalen daar de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.
 •  Je mag in de refters het mondmasker afzetten om iets te eten of te drinken als je neerzit en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bv. tijdens het eigenlijke sporten binnen of buiten.
 •  Op de speelplaats en in het park mag je jouw mondmasker enkel en alleen afzetten als je intense fysieke contacten vermijdt. Wij verwachten dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt én dus voldoende afstand houdt (de 1,5 meter).
 •  Tracht steeds een reserve-mondmasker bij te hebben!

ALGEMEEN

 •  Bij symptomen en/of na contact tracing vragen wij thuis te blijven, de school hiervan op de hoogte te brengen en de huisarts te contacteren.
 •  Handhygiëne is altijd noodzakelijk.
 •  In de klaslokalen heeft elke leerling een vaste plaats.

VENTILATIE

 •  In alle lokalen zorgen we voor voldoende ventilatie: gezonde lucht is héél belangrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 •  Voorzie warme kledij.

LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

 •  In onze sporthallen en in Sneppenbos draag je indoor het mondmasker maar mag je het mondmasker afzetten tijdens het actief sporten.

BUITENSCHOOLSE ACTIVEITEN

 •  Deze activiteiten blijven doorgaan volgens de regels in de samenleving. Het Covid Safe Ticket (CST) + wordt van toepassing. 
 •  Het CST én het mondmasker is verplicht voor alle publieke evenementen, multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, etc. 

DERDEN OP SCHOOL

 •  De aanwezigheid van externen wordt beperkt. 
 •  Leveranciers dienen steeds een mondmasker te dragen.
 •  Ontmoetingsmomenten en vergaderingen met derden vinden verplicht online plaats. 

KERSTMARKT

De kerstmarkt wordt geannuleerd.

VOEDSELPAKKETTEN

Dit wordt naar jaarlijkse gewoonte georganiseerd in de maand december.

OUDERCONTACT 

De oudercontacten in december vinden digitaal plaats.

We blijven de coronacijfers heel kort opvolgen en passen indien nodig onze maatregelen aan.

Hou jullie gezond en draag zorg voor elkaar.

Draag zorg voor jezelf en je naasten!