Nieuwbouw en renovatie

Het Sint-Gabriëlcollege heeft grote bouw- en renovatieplannen. Door de nieuwe manier van lesgeven en de meer praktische aanpak van wetenschaps- en technische vakken is er nood aan hedendaagse, state-of-the-art vaklokalen. Dit maakt dat we onze infrastructuur grondig moeten opwaarderen en uitbreiden.

Onze bouw- en renovatieplannen bestaan uit drie grote projecten:

  • De lagere school, die momenteel nog in containers gehuisvest is, krijgt een volledig nieuw gebouw met drie bouwlagen. Hier wordt ook een turnzaal voorzien. De omgevingsaanleg met groenzones rondom zal ook helemaal vernieuwd worden.
  • Onze huidige wetenschapsblok wordt grondig gerenoveerd en deels omgevormd tot een fietsenstalling voor de lagere school.
  • We plaatsen een nieuwe wetenschapsblok die de huidige speelplaats zal overspannen en eveneens voor beschutting zal zorgen bij slecht weer.

Visietekst pedagogisch project SO – tekst volgt

Aanvraag omgevingsvergunning

Wij danken de buurtbewoners voor hun constructieve bijdragen. Jullie zijn alvast opnieuw welkom op de volgende bewonersvergadering die zal ingericht worden als de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning klaar is om ingediend te worden.

  • 1e bewonersvergadering: 15 september 2022

Hieronder kan u de presentaties vinden van de bewonersvergadering op 15 september 2022.

  • 2e bewonersvergadering: 19 december 2022

Planning der werken – voortgang


Foto’s voortgang werken

  • Nieuwbouw lagere school
  • Wetenschapsblok SO
  • Renovatie A-blok

Mocht u suggesties of vragen hebben, dan kan u deze steeds mailen naar .