Corona-update

We hebben de afgelopen dagen de besmettingen op onze school van dichtbij opgevolgd. Voorlopig merken we geen zichtbare stijging van schoolgerelateerde besmettingen. In samenspraak met de burgemeester van Boechout en het CLB zullen we vanaf maandag 17 mei 2021 de school weer voltijds kunnen openen voor alle leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad.

We nemen een aantal extra maatregelen om de spreiding van de leerlingen zo groot mogelijk te maken: er komt een aangepaste regeling voor de speeltijden en de middagpauzes. Dit werd via Smartschool doorgestuurd.

Zowel voor leerlingen die op school blijven eten als voor leerlingen die voor hun middagpauze de school verlaten, benadrukken we het belang van voldoende afstand

De komende weken worden nog zeer belangrijk om het schooljaar op 30 juni te kunnen afsluiten zodat je kan genieten van die heerlijke zomervakantie. Een besmetting of een quarantaine tijdens de proefwerken brengt dit mogelijk in gevaar. We blijven allemaal samen zorg dragen voor onszelf, maar zeker ook voor elkaar om die laatste schoolweken tot een goed einde te brengen.

Veiligheidsmaatregelen

We herhalen graag de veiligheidsvoorschriften nu weer bijna alle leerlingen op school aanwezig zullen zijn.

  • Handen ontsmetten met alcoholgel bij aanvang en op het einde van elke les.
  • Vermengen van de klasgroepen maximaal vermijden (ook op de speelplaats).
  • Vaste plaatsen in de klas en ventileren in alle lokalen.
  • Lessen L.O.: leerlingen dragen mondmasker tijdens omkleden en ontsmetten handen bij binnenkomen en buitengaan van de kleedkamer.
  • Correct dragen van mondmaskers op het hele schooldomein. Verplicht vooralle personeel, leerlingen en bezoekers, ook als je de 1,5 meter afstand kan respecteren.
    Afzetten van het mondmasker is enkel mogelijk in de refters en op de speelplaats om iets te eten of te drinken als je neerzit of de afstand van1,5 meter kan bewaren.
  • Dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van de school op de tijdstippen dat deleerlingen toekomen of de school verlaten.
  • A-blok: respecteer het éénrichtingsverkeer.
Draag zorg voor jezelf en je naasten!