Tweede jaar – basisoptie Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn

Zoals bij elke basisoptie krijg je bij Maatschappij en welzijn 5 uren differentiatie, speciaal gericht op het bestuderen van deze domeinen. In deze basisoptie ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming, de thema’s die ook in het vak Mens en Samenleving aan bod komen.

We starten met (jouw zoektocht naar) je eigen identiteit als leerling en stellen er relevante vragen over: wat vertelt mijn lichaamshouding? Hoe belangrijk is lichaamstaal en hoe kan ik dit bewuster toepassen? Welk effect hebben complimenten? 

De puberteit vormt uiteraard ook een interessant onderwerp: Welke hormonen spelen een rol in de puberteit en hoe? Wat doet de puberteit eigenlijk met jou en met je slaap? Hoe ziet een slaapcyclus er uit? 

We kijken ook samen naar de maatschappij en leren over vooroordelen en stereotypen, over diversiteit en discriminatie, over rolmodellen en hun invloed – en dit over de jaren heen en in verschillende culturen.

Met deze thema’s proberen we je zelfbewust te laten meedraaien in de samenleving, ontdek je je talenten en leer je je tekortkomingen te omarmen.

Er wordt steeds gewerkt volgens hetzelfde stramien: onderzoeken, communiceren, creëren en reflecteren. Aan de thema’s worden ook doe-opdrachten gekoppeld. Zo maken we samen een gezond gerecht, knutselen we een gezellig slaapkamerlampje, maken we natuurlijke zeep of deo, ondersteunen we een zelfgekozen goed doel…

 

 

Lessentabel 2A

Algemene basisvorming

27

Hoofdvakken
Frans4*
Nederlands4*
Wiskunde4*
Algemeen vormende vakken
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels3*
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2

Basisoptie

5

Maatschappij en welzijn