Latijn – wetenschappen

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de drie richtingen binnen Latijn naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Latijn

Je leert…

 • literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren met je eigen cultuur.
 • door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen kunnen zijn.
 • door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens maken.
 • door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij en politiek.
 • door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen van het leven.
 • door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.
 • door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons eigen rechtssysteem kennen.
 • in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.
 • de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.
 • een verregaande taal- en leesvaardigheid

Wetenschappen

Je leert…

 • omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
 • door regematige persoonlijke inzet en met begeleiding van de vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.
 • met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven inzichtelijke manier te verwerken.
 • chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.
 • tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen te maken. 
 • zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een herkenbare structuur.

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Latijn Latijn
Moderne talen Wetenschappen Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wiskunde
Godsdienst 2  2 2 2  2 2
Nederlands 4  4 4 4 4
Frans 4  3 3 4   3
Engels 3 2 2 3 2 2
Duits 3     3    
Latijn 4 4 4 4 4
Geschiedenis 2  2 2 2 2
Wiskunde 3 4 6/8 3 6/8
Biologie   2 1   2
Fysica   2/1   2/1 
Chemie   2/1   2/1 
Natuurwetensch. 2     2    
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1
Esthetica 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1 1        
Onderzoekscomp.       1 1 1
  32  32 32 32  33 33

Verder studeren

De combinatie van een verbaal-literaire component met een exact-wetenschappelijke staat borg voor een evenwicht tussen de specifiek-humane en de exact-wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming. De verdere mogelijkheden na deze richting zijn vrij ruim. Er dienen zich weinig beperkingen aan, behoudens enkele zwaar wiskundige universitaire studies.  

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.