Moderne talen – wiskunde

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Moderne talen naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Moderne talen

Je leert…

 • de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse en Duitse teksten.
 • in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren
 • de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op die manier je kritische zin.
 • werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip van taalregels en stijlen.
 • in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en evalueren.
 • communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.

Wiskunde

Je leert…

 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen.
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken.
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven.Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen.
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde.
 • omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces 

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Moderne talen Moderne talen
Wetenschappen Wiskunde Wetenschappenn Wiskunde
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 3 3 3 3
Duits 2 3 2 3
Geschiedenis 2 2 2
Wiskunde 4 6 4 6
Biologie 2 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1 2 1
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1 1    
Onderzoekscomp.     1 1
  32  32 32  32

Verder studeren

Deze richting is een polyvalente richting in de derde graad met een evenwichtig accent op wiskunde en moderne talen en een beperkt programma wetenschappen. Deze afdeling geeft een degelijke voorbereiding op universitair onderwijs en niet-universitair hoger onderwijs in allerlei vormen. Omwille van het grotere urenpakket moderne vreemde talen en de extra literaire en taalkundige klemtonen is deze studierichting een uitgelezen voorbereiding op een talenopleiding in het hoger onderwijs.    

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.