Wetenschappen – wiskunde STEM

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Wetenschappen naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Wetenschappen

Je leert…

 • omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
 • door regematige persoonlijke inzet en met begeleiding van de vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.
 • met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven inzichtelijke manier te verwerken.
 • chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.
 • tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen te maken. 
 • zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een herkenbare structuur.

Wiskunde

Je leert…

 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen.
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken.
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen.
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde

STEM

Je leert…

 • technische of creatieve oplossingen bedenken voor multidisciplinaire problemen waar wiskunde, wetenschap en techniek elkaar ontmoeten.
 • samenwerken in teamverband waarbij je je talenten en vaardigheden ten dienste stelt van het team.
 • elkaars werk en je eigen werk kritisch bekijken, hierover constructief feedback geven aan elkaar en bijsturing aanbrengen.

In het vijfde jaar heb je de keuze om verder te gaan in ontwerpen of je te verdiepen in IoT. Bij ontwerpen worden de vaardigheden die je reeds aanleerde verder ontwikkeld. Als je kiest voor Internet of Things bouw je zelf toepassingen op basis van een microprocessor en sensoren. We programmeren in C++, de taal die ook voor Arduino gebruikt wordt.

Als kers op de taart werk je in het zesde jaar in kleine groepjes aan een eindwerk STEM waarin onderzoek en ontwikkeling hand en hand gaan. 

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Wetenschappen Wetenschappen
Wiskunde (6/8u) STEM Wiskunde (6/8u) STEM
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Duits 1/0   1/0  
Geschiedenis 2 2 2
Wiskunde 6/8 6 6/8 6
Biologie 2 2 2
Fysica 3 3/2  2
Chemie 2 2
STEM   3   3
Aardrijkskunde 1 1 2 2
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur wetenschappen 1/0      
Onderzoekscomp.     1  
  32  33 33  33

Verder studeren

Deze richting zorgt voor een vlotte overgang naar alle wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Dankzij je specifieke STEM opleiding zijn richtingen als productontwikkeling, informatica en industriële wetenschappen uitermate geschikt.      

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.