Laptopproject

Het Sint-Gabriëlcollege springt de digitale toekomst tegemoet

Onderwijs Vlaanderen heeft op 29 maart 2021 aangekondigd dat het 375 miljoen euro zal investeren om de historische achterstand die Vlaamse scholen hebben op het gebied van ICT-omkadering weg te werken. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het Vlaamse onderwijs achterop loopt op vlak van digitalisering in vergelijking met andere landen. Deze investering past in het algehele relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en zal de scholen op dit vlak opnieuw een voorsprong moeten geven. De middelen zullen verspreid over twee schooljaren worden vrijgegeven. 

Met deze ‘digisprong‘ wil Onderwijs Vlaanderen “een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij”.

Waar gaat dit geld voor ingezet worden? Er zijn vier ‘speerpunten’ afgebakend waarop Vlaanderen wil inzetten: 

  • een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs,
  • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
  • ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen
  • een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

Wat betekent dit voor het Sint-Gabriëlcollege?

Ons college is bijzonder blij dat er een sprong gemaakt wordt naar een betere ICT-ondersteuning in de klas en een betere ICT-omkadering. We zijn reeds een aantal jaar deze sprong vooruit aan het voorbereiden. We kiezen ervoor om een laptopproject op te zetten, waarbij ten laatste in schooljaar 2022/2023 elke leerling er een persoonlijke, digitale boekentas bij krijgt, gevuld met ondersteunende leermiddelen, educatieve apps en lesmateriaal. Deze laptops zullen de gewone lespraktijk uiteraard veranderen doordat ze een aanvulling zijn op de gewone lessen, maar het zal niet zo zijn dat zij de hele dag voor een scherm zitten en de computer continu gebruiken.

Integratie van ICT in het lesgebeuren is vandaag noodzakelijk en onvermijdelijk om de leerlingen goed voor te bereiden. De mogelijkheden zijn ook enorm toegenomen de afgelopen jaren. We denken zo in de eerste plaats aan persoonlijke remediëring en individuele leerpaden: voor leerlingen die de leerstof al onder de knie hebben, kunnen extra verdiepende oefeningen op de laptop worden voorzien, voor anderen herhalingsoefeningen of verbreding. Maar de mogelijkheden in de klascontext zijn nog veel ruimer als elke leerling een eigen laptop heeft.

Conform de regels van de ‘digisprong’ hebben we 600 laptops aangekocht die zullen dienen voor de leerlingen die in schooljaar 2021/2022 in het eerste, derde en vijfde jaar zitten. Aan het einde van de zomervakantie zullen deze geleverd worden, zodat deze leerlingen in principe begin september 2021 gratis een laptop met sleeve ter beschikking zullen krijgen. Tijdens schooljaar 2022/2023 zullen er nieuwe werkingsmiddelen uit het relanceplan vrijkomen, waardoor we ook de overige leerlingen een gratis laptop kunnen aanbieden.

Ouders van leerlingen die in schooljaar 2021/2022 in het eerste jaar zitten (onze nieuwe leerlingen), zullen over deze ‘digisprong’ op Sint-Gabriël bericht worden via hun gewone e-mailadres, aangezien zij initieel nog geen login bij Smartschool hebben. De leerlingen die in 2021/2022 in het derde en vijfde jaar zitten, worden wel via Smartschool op de hoogte gehouden.

Onze aanpak

We bieden de leerlingen een voorgeprogrammeerd toestel aan dat geoptimaliseerd is voor het onderwijs en die altijd ter beschikking is, ook thuis, een laptoploket in de school waar ze met problemen terecht kunnen en de nodige onderhoudsservice, waaronder het up-to-date houden van de software, en een diefstalverzekering. De laptops blijven steeds eigendom van de school en worden via een bruikleenovereenkomst ter beschikking gesteld. Leerlingen kunnen om technische redenen niet hun eigen laptop gebruiken in plaats van hun schoollaptop.

Vragen?

Heb je vragen over deze vernieuwing en onze aanpak van dit project? Dan kan je altijd terecht bij onze ICT-dienst op het mailadres