Vacature preventieadviseur

Functieomschrijving

Je staat in voor de preventie (veiligheid en welzijn) van alle campussen van het Sint-Gabriëlcollege te Boechout (Lange Kroonstraat, Molenlei, Mussenhoevelaan en Jef Van Hoofplein). Je bouwt verder op het preventiebeleid dat reeds uitgerold werd.

Indien de samenwerking positief verloopt, is dit ook voor een langere periode (komende schooljaren) mogelijk.

Profiel

Je bent bij voorkeur al preventieadviseur niveau 2 , of je bent in elk geval bereid dit diploma te behalen.

Les geven in

Je werkt voor alle scholen van Sint-Gabriël in Boechout (kleuter, lagere school en secundair onderwijs).

Jobgerelateerde competenties

 • het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma ontwikkelen. De opbouw en de acties uitwerken.
 • medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie.
 • reglementaire, functionele en operationele conformiteit van de producten, processen, installaties en apparatuur opvolgen en controleren.
 • gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu opvolgen en analyseren. Veranderingen en verbeteringen aanbrengen

Persoonsgebonden competenties

 • omgaan met stress
 • resultaatgerichtheid
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • samenwerken als hecht team
 • zin voor nauwkeurigheid hebben
 • selfstandig werken
 • plannen (ordenen)
 • contactvaardig zijn
 • creatief denken (inventiviteit)

Aanbod

Je wordt betaald voor 8/21 in onderwijsbarema. Dit komt neer op het presteren van 15 klokuren. De momenten waarop dit het beste gebeurt, kunnen in een gesprek bekeken worden.

Concrete info

Plaats tewerkstelling: Lange Kroonstraat 72, 2530 Boechout

Soort contract: tijdelijk contract

Geïnteressseerd? Stuur uw motivatie en CV naar