Studierichtingen

Hier vind je een overzicht van alle richtingen op het Sint-Gabriëlcollege. Klik in de tabel op de verschillende keuzevakken, de graad of op de richtingen om meer informatie te krijgen.

Kik op de richtingen of jaren om meer informatie te krijgen over de inhoud ervan.

Modernisering secundair onderwijs

Sinds 2019 is men stapsgewijs de modernisering in het secundair onderwijs aan het doorvoeren. Het eerste en het tweede jaar hebben de modernisering al doorgevoerd vanaf 2019. Er is nu een brede eerste graad met een breed, gemeenschappelijk basispakket aan uren, aangevuld met een keuzepakket (eerste jaar) of basisopties (tweede jaar). In 2021 is het derde en in 2022 het vierde jaar mee ingestapt in de modernisering. De derde graad volgt dan in schooljaar 2023/2024 (vijfde jaar) en 2024/2025 (zesde jaar). 

Tweede graad

Domeinoverschrijdende
doorstroomfinaliteit

Economische

wetenschappen

Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen

met keuzevak STEM

Domeingebonden
doorstroomfinaliteit

Bedrijfswetenschappen
Maatschappij- en

Welzijnswetenschappen