Studierichtingen

Hier vind je een overzicht van alle richtingen op het Sint-Gabriëlcollege. Klik in de tabel op de verschillende keuzevakken, de graad of op de richtingen om meer informatie te krijgen.

Modernisering secundair onderwijs

Sinds 2019 is men stapsgewijs de modernisering in het secundair onderwijs aan het doorvoeren. Het eerste en het tweede jaar hebben de modernisering al doorgevoerd vanaf 2019. Er is nu een brede eerste graad met een breed, gemeenschappelijk basispakket aan uren, aangevuld met een keuzepakket (eerste jaar) of basisopties (tweede jaar). Volgende jaar start de vernieuwing in de tweede graad: het derde jaar in september 2021, het vierde in 2022. De derde graad volgt dan in schooljaar 2023/2024 (vijfde jaar) en 2024/2025 (zesde jaar). 

Er is dus veel aan het veranderen in het onderwijs; zowel de richtingen die we aanbieden als de lessentabellen die daarbij horen veranderen. Het overzicht dat je hier vindt, toont het derde jaar al na de modernisering. Zo zal ons studieaanbod er vanaf september 2021 uitzien.

Na Pasen van dit jaar zullen we meer concrete informatie kunnen geven over de richtingen en aanpak van het derde jaar en vierde jaar. Aangezien de modernisering in het vierde pas in 2022 en in de derde graad pas in september 2023 start, staan hier nog de richtingen zoals ze vandaag bestaan. 

Tweede graad

3 & 4

Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Economische

wetenschappen

Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen

met keuzevak STEM

3

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Bedrijfswetenschappen
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen