1ste graad

Eerste jaar

In het eerste jaar heeft elke leerling hetzelfde basispakket van 28 uren. Deze algemene basisvorming bestaat uit drie hoofdvakken (Frans, Nederlands en wiskunde) en tien algemeen vormende vakken. De lijst en het aantal uren kan je in de lessentabel zien.

Het sterretje bij de hoofdvakken wil zeggen dat dit inclusief groeitijd is. Groeitijd zijn uren waarbij de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De leerkracht coacht hem hierbij.

In die algemene vakken zit ook een klasuur dat samen met de klastitularis wordt ingevuld. In dit klasuur komen klasverbindende activiteiten aan bod, alsook een kennismaking met de school en wordt er gewerkt rond verschillende concrete onderwerpen: planning en leren leren, studiemethode, studiekeuze en dergelijke.

Dit basispakket van 28 uren wordt verder aangevuld met een keuzepakket van 4 uren dat de leerling zelf mag kiezen. De leerling kan kiezen uit vier pakketten: creatieve vakken, fit en gezond, Latijn en STEM. Binnen dit keuzepakket kan er al een eerste keer geproefd worden van verschillende opties. Het kan de leerling ook helpen om aan het einde van het eerste jaar de keuze te maken voor de opties van het tweede jaar.

Meer informatie vind je in onze brochure voor de eerste graad.

Lessentabel 1A

Algemene basisvorming

28

Hoofdvakken
Frans4*
Nederlands4*
Wiskunde4*
Algemeen vormende vakken
Aardrijkskunde2
Beeld1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Klasuur1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en samenleving 1
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2

Keuzepakketten eerste jaar

Creatieve vakken

Ga je graag creatief aan de slag? Dan is deze module voor jou de beste keuze. In dit pakket krijg je een extra uur voor Nederlands en wiskunde.

Fit en gezond

Tijdens de uren fitheid en gezondheid werken we aan een gezonde geest in een gezond lichaam en dagen we je sportief uit. Je hebt een extra uur Nederlands en wiskunde.

Latijn

Heb je interesse in antieke cultuur en vreemde talen? Dan is Latijn beslist iets voor jou! Je leert abstract denken en krijgt een taalkundige vorming.

STEM

STEM staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (ontwikkelen) en Mathematics (wiskunde). Heb je talent en belangstelling voor deze vakken? Dan is STEM echt iets voor jou! Je krijgt ook een extra uur Nederlands.

Keuzepakket eerste jaar

4

Optie creatieve vakken
Creatief met beeld1
Creatief met taal1
Nederlands1
Wiskunde1
Optie Latijn
Latijn4
Optie fit en gezond
Fitheid1
Gezondheid1
Nederlands1
Wiskunde1
Optie STEM
STEM3
Nederlands1

__________________________________

Tweede jaar

In het tweede jaar heeft elke leerling hetzelfde basispakket van 27 uren. Deze algemene basisvorming bestaat uit drie hoofdvakken (Frans, Nederlands en wiskunde) en negen algemeen vormende vakken. De lijst en het aantal uren kan je in de lessentabel zien.

Het sterretje bij de vakken wil zeggen dat dit inclusief groeitijd is. Groeitijd zijn uren waarbij de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De leerkracht coacht hem hierbij.

Dit basispakket van 27 uren wordt verder aangevuld met vijf uren basisopties. De leerling kan kiezen uit vijf pakketten: Economie en organisatie, Klassieke talen, Moderne talen en wetenschappen, Maatschappij en welzijn en STEM-wetenschappen.

Meer informatie vind je in onze brochure voor de eerste graad.

Lessentabel 2A

Algemene basisvorming

27

Hoofdvakken
Frans4*
Nederlands4*
Wiskunde4*
Algemeen vormende vakken
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels3*
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2

Basisopties tweede jaar

5

Economie en organisatie
Klassieke talen
Moderne talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn
STEM-wetenschappen