2de graad

Na het tweede leerjaar maken leerlingen een belangrijke keuze. In ons college bieden wij sinds 2022 niet enkel domeinoverschrijdende studierichtingen aan (het vroegere ASO), maar ook domeingebonden studierichtingen met doorstroomfinaliteit. Deze richtingen bereiden voor op academische en professionele bachelors. 

In de eerste graad kwamen de leerlingen in contact met vele vakken. Ze kijken nu terecht uit naar een richting die meer aansluit bij hun huidige interesse. Interesse en motivatie zijn zeer belangrijk bij een goede studiekeuze. De klassenraad zal leerlingen ook wijzen op hun talenten en vaardigheden en duiden hoe ze deze kunnen inzetten in de verschillende studierichtingen op het college of eventueel daarbuiten. 

Op ons college bieden wij vier richtingen aan binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (Economie, Wetenschappen, Latijn en Humane wetenschappen) en twee richtingen binnen de domeingebonden doorstroomfinaliteit (Bedrijfswetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen).

Kenmerkend voor alle richtingen is dat van alle leerlingen een toenemend abstractievermogen en een groeiende zelfstandigheid verwacht wordt. In al onze richtingen combineren leerlingen een stevig pakket wiskunde en vreemde talen met een pijler wetenschappen en algemene vakken zoals Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis.

Meer informatie kan je vinden in onze brochure van de tweede graad.

Naar het derde jaar
Naar het vierde jaar