Nieuwbouw en renovatie

Het Sint-Gabriëlcollege heeft grote bouw- en renovatieplannen. Door de nieuwe manier van lesgeven en de meer praktische aanpak van wetenschaps- en technische vakken is er nood aan hedendaagse, state-of-the-art vaklokalen. Dit maakt dat we onze infrastructuur grondig moeten opwaarderen en uitbreiden.

Onze bouw- en renovatieplannen bestaan uit drie grote projecten:

  • De lagere school, die momenteel nog in containers gehuisvest is, krijgt een volledig nieuw gebouw met drie bouwlagen. Hier wordt ook een turnzaal voorzien. De omgevingsaanleg met groenzones rondom zal ook helemaal vernieuwd worden.
  • Onze huidige wetenschapsblok wordt grondig gerenoveerd en deels omgevormd tot een fietsenstalling voor de lagere school.
  • We plaatsen een nieuwe wetenschapsblok die de huidige speelplaats zal overspannen en eveneens voor beschutting zal zorgen bij slecht weer.

De visietekst pedagogische project SO kan je binnenkort hier bekijken.

Mocht u suggesties of vragen hebben, dan kan u deze steeds mailen naar

Een project in verschillende stappen

Om een project van dergelijke omvang te realiseren, moeten er behoorlijk wat verschillende voorbereidende stappen gezet worden. Een eerste en tweede omgevingsaanvraag is ingediend. We willen de buurtbewoners danken voor hun constructieve bijdragen.

Op 15 september 2022 is er een eerste bewonersvergadering geweest. Je kan hier de presentaties bekijken die daar toen gegeven zijn. De tweede bewonersvergadering ging door op 19 december 2022.

Planning van de werken

Tijdens de zomervakantie heeft OSK-AR de Europese openbare uitbesteding gepubliceerd om een aannemer te vinden. In november kunnen we, als we op schema zitten, een gemotiveerde gunningsbeslissing voorleggen aan AGION, die halverwege november kan worden goedgekeurd.

De eerste fase van de werf, met de gekozen aannemer, verwachten we te kunnen starten in het nieuwe jaar, rond 8 januari 2024. Fase 1 staat voor de bouw van de nieuwe wetenschapsblok. Ook de bouw van de nieuwe lagere school zit in de eerste fase. De oplevering van beide blokken, W-blok en L-blok, verwachten we tegen juli 2025.

Fase 2 houdt de renovatie in van de huidige A-blok. Die start in september 2025 en zou in gebruik genomen moeten worden rond mei 2026.

De L-blok, de vernieuwde lagere school, die op de plaats komt waar de huidige lagere school zich bevindt.
De nieuwe wetenschapsblok, W-blok, gezien van de huidige D-blok.
De W-blok, gezien vanuit de park, met onder de lokalen voldoende beschutting.