Nieuwbouw en renovatie

Het Sint-Gabriëlcollege heeft grote bouw- en renovatieplannen. Door de nieuwe manier van lesgeven en de meer praktische aanpak van wetenschaps- en technische vakken is er nood aan hedendaagse, state-of-the-art vaklokalen. Dit maakt dat we onze infrastructuur grondig moeten opwaarderen en uitbreiden.

Onze bouw- en renovatieplannen bestaan uit drie grote projecten:

  • De lagere school, die momenteel nog in containers gehuisvest is, krijgt een volledig nieuw gebouw met drie bouwlagen. Hier wordt ook een turnzaal voorzien. De omgevingsaanleg met groenzones rondom zal ook helemaal vernieuwd worden.
  • Onze huidige wetenschapsblok wordt grondig gerenoveerd en deels omgevormd tot een fietsenstalling voor de lagere school.
  • We plaatsen een nieuwe wetenschapsblok die de huidige speelplaats zal overspannen en eveneens voor beschutting zal zorgen bij slecht weer.

Mocht u suggesties of vragen hebben, dan kan u deze steeds mailen naar

Een project in verschillende stappen

Om een project van dergelijke omvang te realiseren, moeten er behoorlijk wat verschillende voorbereidende stappen gezet worden. Volg hier de werken stap voor stap, van het archeologische grondonderzoek tot de eerste lessen in de nieuwe lokalen.

Planning van de werken

Onderstaande data geven een beeld van hoe de planning momenteel uitgezet is. Uiteraard kunnen externe factoren hierop nog een invloed hebben, zoals het weer.

Fase 1: nieuwbouw W- en L-blokfebr. ’24 tot sept. ’25
     > deelfase     > afgerond op…
– werfinrichting16/02/2024
– paalfundering30/04/2024
– riolering/wachtbuizen24/05/2024
– onderbouw10/06/2024
– bovenbouw06/01/2025
– buitenaanleg28/04/2025
– binnenafwerking bovenbouw13/08/2025
– oplevering14/08/2025
– ingebruikname01/09/2025
Fase 2: renovatie A-blokokt. ’25 tot sept ’26
     > deelfase     > afgerond op…
– oplevering24/04/2026
– ingebruikname01/09/2026
De L-blok, de vernieuwde lagere school, die op de plaats komt waar de huidige lagere school zich bevindt.
De nieuwe wetenschapsblok, W-blok, gezien van de huidige D-blok.
De W-blok, gezien vanuit de park, met onder de lokalen voldoende beschutting.