Oud-leerlingen

De zorg voor leerlingen die bij ons op school zitten, dragen we hoog in het vaandel. Eens afgestudeerd op ons college, verdwijnt deze band niet zomaar. We blijven je als oud-leerling graag ontmoeten om je bezigheden te volgen en omdat we veel van onze oud-leerlingen kunnen leren.

Daarom organiseert de oud-leerlingenbond jaarlijks de 3de zaterdag van oktober een avond waarop oud-leerlingen en leerkrachten elkaar opnieuw kunnen ontmoeten.

Omwille van de corona-maatregelen zal er dit schooljaar 2020-2021 geen oud-leerlingenavond plaatsvinden. Op de eerstvolgende editie zullen de gevierde promoties, die dit schooljaar uit de boot vallen, zeker ook speciaal uitgenodigd worden.

Blijf via deze website mee op de hoogte van het laatste reilen en zeilen van je oude school of volg het mee via Facebook en Twitter. Als oud-leerling blijf je op elk moment welkom op ons college. Naast de oud-leerlingenavond zijn er nog een aantal activiteiten die open staan voor oud-leerlingen. Zo is er de tweejaarlijkse schoolquiz, de jaarlijkse brunch en escape-spel, …

Lidmaatschap

Wenst u onze oud-leerlingenwerking te steunen, kan u steunend- of erelid worden van onze werking. De bijdragen van onze leden gebruiken we om de organisatie van de oud-leerlingenavond financieel te ondersteunen.

We bieden twee formules aan:

Erelid (€ 25 per jaar):
U ontvangt dan een abonnement op Angelus (het trimestrieel schooltijdschrift) en u wordt uitgenodigd op de openingsreceptie van de oud-leerlingenavond.

Steunend lid (vrije bijdrage):
Met een vrije bijdrage van minstens € 5 wordt u uitgenodigd op de openingsreceptie van de oud-leerlingenavond.

U kan zich lid maken door het gewenste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE13 4036 0730 3939 van de oud-leerlingenbond met vermelding van uw naam, promotie en de gewenste formule.

Oud-leerlingenavond

Steeds de 3de zaterdag van oktober.

Omwille van de corona-maatregelen zal er dit schooljaar 2020-2021 geen oud-leerlingenavond plaatsvinden. Op de eerstvolgende editie zullen de gevierde promoties, die dit schooljaar uit de boot vallen, zeker ook speciaal uitgenodigd worden.

De oud-leerlingenbond wil de contacten tussen oud-leerlingen en de school onderhouden. Ze wil oud-leerlingen en hun oud-leerkrachten samenbrengen omdat we de banden die op school ontstaan zijn niet zomaar willen loslaten, omdat we nog heel wat van elkaar kunnen leren, omdat het gewoon fijn is om mekaar weer te ontmoeten en herinneringen op te halen. Daartoe bouwen we de grote sporthal jaarlijks om tot een sfeervolle ontmoetingsplaats. Zo kan je opnieuw de sfeer eens opsnuiven van je middelbare school en bekijken in een fototentoonstelling hoe de school evolueerde door de jaren heen. Zorg ervoor dat we je e-mailadres hebben, dan ontvang je zeker een uitnodiging!

Ben je 10, 20, 30, 40, 50, 55 of 60 jaar afgestudeerd dan behoor je tot een gevierde promotie! Wij doen dan een extra inspanning om contactgegevens van klasgenoten, die verloren gegaan zijn, opnieuw te achterhalen met de bedoeling om jullie klasgroep opnieuw samen te brengen op school. Je ontvangt dan per brief een persoonlijke uitnodiging.

Omwille van de privacywetgeving is het steeds moeilijker om opnieuw contactgegevens te achterhalen van oud-leerlingen wanneer de gegevens in onze database verouderd zijn. Indien je graag een uitnodiging ontvang voor de jaarlijkse oud-leerlingenavond, geef dan je adres en mailadres door via

Privacybeleid

Om contact te kunnen houden met haar oud-leerlingen bewaart het Sint-Gabriëlcollege – Boechout een aantal persoonsgegevens van jou nadat je afgestudeerd bent aan het college. Het gaat om de volgende informatie: naam en adres, geboortedatum, jaar en richting waarin je afstudeerde (e-mail / telefoon/GSM indien die gekend zijn). Je studieresultaten worden ook bijgehouden als die doorgegeven worden door het hoger onderwijs.

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database op het secretariaat van het Sint-Gabriëlcollege. De gegevens worden tot jouw uitdrukkelijke opzegging door het college bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

· de ledenadministratie (gebeurt door Joeri Van der Mieren).

· het bezorgen van uitnodigingen voor de oud-leerlingenavond. Dit gebeurt door de oud-leerlingenbond, met name Carl Asselbergh (secretaris) en Yves Colignon (bestuurslid).

· het bezorgen van schoolgerelateerde uitnodigingen voor activiteiten waarop je als oud-leerlingen welkom bent (quiz, schoolbrunch,…)

De eindverantwoordelijkheid voor dit bestand ligt bij de algemeen directeur van het Sint-Gabriëlcollege, dhr. Filip Goossens. Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je hier steeds om vragen via een mail aan .

Wanneer je geen uitnodigingen meer wenst te ontvangen, kan je je eveneens via dit mailadres uitschrijven voor de mailings of laten verwijderen uit onze klassenlijsten.

Het Sint-Gabriëlcollege verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Algemeen directeur bestuursleden oud-leerlingenbond

Dhr. Filip Goossens Carl Asselbergh Yves Colignon