Eerste jaar

Het eerste jaar is een heel bijzonder jaar. Leerlingen komen voor het eerst op het grote college terecht. Het ziet er misschien een beetje anders uit dan jouw basisschool, met waarschijnlijk veel meer leerlingen dan je gewoon bent. En dat is niet het enige dat anders is: juffen en meesters worden mevrouwen en meneren, rekenen wordt wiskunde, WO wordt natuurwetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde, elke les krijg je in een ander lokaal …

Nu lijkt dat allemaal nog vreemd, maar voor je het weet, ben je dat gewoon. En maak je geen zorgen: je krijgt de tijd om aan alles te wennen en we zorgen ervoor dat je je zo snel mogelijk ‘thuis’ voelt bij ons.

Wil je weten hoe een dag op school eruit ziet? Ben je benieuwd hoe de meeste leerlingen naar school komen en wat het schoolreglement zoal inhoudt? Ben je benieuwd hoe we je schoolprestaties gaan beoordelen? Dat vind je allemaal uitgebreid in onze brochure voor de eerste graad.

Lessentabel en keuzepakketten

Vanaf 2019 heeft de modernisering van het secundair onderwijs aanvang genomen. Het idee achter deze vernieuwing is een brede eerste graad uitbouwen waarbij de leerlingen zelf kunnen proeven van verschillende vakken opdat ze een betere keuze zouden kunnen maken in de tweede graad.

In het eerste jaar heeft elke leerling dus hetzelfde basispakket van 28 uren. Deze algemene basisvorming bestaat uit drie hoofdvakken (Frans, Nederlands en wiskunde) en tien algemeen vormende vakken.

Het sterretje bij de vakken wil zeggen dat dit met groeitijd is. Groeitijd zijn uren waarbij de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De leerkracht coacht hem hierbij.

In die algemene vakken zit ook een klasuur dat samen met de klastitularis wordt ingevuld. In dit klasuur komen klasverbindende activiteiten en een kennismaking met de school aan bod, en wordt er gewerkt rond verschillende concrete onderwerpen: planning en leren leren, studiemethode, studiekeuze en dergelijke.

Dit basispakket van 28 uren wordt verder aangevuld met een keuzepakket van 4 uren dat de leerling zelf mag kiezen. Binnen dit keuzepakket kan er al een eerste keer geproefd worden van verschillende opties. Het kan de leerling ook helpen om aan het einde van het eerste jaar de keuze te maken voor de opties van het tweede jaar. De leerling kan kiezen uit Deltaproject fit en gezond, Deltaproject kunstuur, Deltaproject media, Latijn of STEM.

Op het einde van het eerste jaar heb je al van wat vakken kunnen “proeven”. Je komt in de loop van de eerste graad verder te weten wat je echt leuk vindt en wat jij bereid bent te doen voor je studiewerk. Zo kan je met een gerust hart de juiste richting in het tweede jaar kiezen.

Lessentabel 1A (vanaf ’24-’25)

Algemene basisvorming

28

Hoofdvakken
Frans4*
Nederlands4*
Wiskunde4*
Algemeen vormende vakken
Aardrijkskunde2
Beeld1
Geschiedenis1
Godsdienst2
Klasuur1
Lichamelijke Opvoeding2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
*inclusief groeitijd. Groeitijd zijn uren waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je leerproces. Je leerkracht coacht je hierbij.

Keuzepakket

4

Delta
Nederlands1**
Wiskunde1**
Keuze-uren
project fit en gezond2
of
project kunstuur2
of
project media2
Latijn4
STEM
STEM3
Nederlands1**

**: comfortuur. Je krijgt meer tijd om dezelfde leerstof te verwerken.