Smartschool

Al enkele jaren werken wij met Smartschool als communicatie- en leerplatform. Als ouder kan je via dit platform communiceren met de school, maar ook de punten van uw zoon of dochter raadplegen. Ook de leerling zelf kan uiteraard zijn punten opvolgen via dit platform. Dit platform kan je bereiken via sgc.smartschool.be.

Deze digitale manier van communiceren is een aanvulling op alle andere communicatiekanalen. Zo zal iedere leerling telkens een papieren versie van zijn/haar rapport blijven ontvangen. Om Slmartschool op te starten, krijgt elke leerling een brief met de nodige uitleg mee. Het paswoord en de gebruikersnaam die je als ouder dient te gebruiken, staan op deze brief vermeld.

Als u problemen hebt om aan te melden met het wachtwoord dat op de brief staat, mail dan naar . Gelieve duidelijk de inlognaam en de klas van uw zoon of dochter mee te sturen en dan kunnen we voor jou aan de slag.