Smartschool

Al enkele jaren werken wij met Smartschool als communicatie- en leerplatform. Als ouder kan je via dit platform communiceren met de school, maar ook de punten van jouw zoon of dochter raadplegen. Ook de leerling zelf kan uiteraard zijn punten opvolgen via dit platform. Dit platform kan je bereiken via sgc.smartschool.be. Om Smartschool op te starten, krijgt elke leerling een brief met de nodige uitleg mee. Het paswoord en de gebruikersnaam die je als ouder dient te gebruiken, staan op deze brief vermeld.

We hebben twee handleidingen opgesteld. De eerste leidt je als leerling door de verschillende stappen wanneer je de eerste keer inlogt op het Smartschoolplatform, de tweede toont je hoe je alle facetten van Smartschool kan gebruiken (berichten, puntenboek, leerlingvolgsysteem, planner e.d.). Die handleidingen kan je hier bekijken en, indien gewenst, downloaden.


Het is belangrijk ook de juiste afspraken te maken over dit platform: hoe vaak raadpleeg je Smartschool, hoe gebruiken we de digitale agenda, hoe bescherm je best je Smartschoolprofiel en dergelijke. Die afspraken kan je hier vinden.

Deze digitale manier van communiceren is een aanvulling op alle andere communicatiekanalen. Zo zal iedere leerling telkens een papieren versie van zijn/haar rapport blijven ontvangen.

Als je problemen hebt om aan te melden, dan kan je je probleem doorgeven via dit meldingsformulier en dan kunnen we voor jou aan de slag.