WeSP

WeSP staat voor de Werkgroep SchoolPastoraal. Deze werkgroep draagt zorg voor een positief schoolklimaat waardoor iedereen zich thuisvoelt op onze school.

De school is heel wat meer dan alleen een plaats om te werken en te studeren. We leven er dag in dag uit ook samen met elkaar. De ‘Wespers’ geloven dat dit het best kan in een sfeer van hartelijkheid, respect, dienstbaarheid en zorg voor elkaar. In zo’n sfeer voelt ieder zich snel thuis. En wie zich ergens goed voelt, is er graag en wordt zelf een positieve schakel in het geheel. Zo kan samen werken op school ook echt samenwerken worden.

De inspiratie voor haar werking haalt de Wesp uit het levensvoorbeeld van Jezus en van de Broeders van Sint-Gabriël. We willen een schoolgemeenschap zijn waarin Jezus’ droom van het Rijk Gods zichtbaar en beleefbaar wordt.

Via een gevarieerd aanbod van activiteiten en initiatieven wordt voortdurend gewerkt aan dat positief christelijk schoolklimaat. Vreugde en vriendschap, verbondenheid over alle geledingen heen, solidariteit, inkeer en inzet, respect, hartelijkheid, aandacht en zorg voor elkaar, dienstbaarheid, actieve participatie aan het schoolgebeuren vormen de ziel van onze werking. Het gaat daarbij niet over grootse of spectaculaire dingen. Eigenlijk organiseert de Wesp pretentieloze alledaagse activiteiten waar eenieder welkom is. Het belang ervan ervaar je pas op het moment dat ze er niet meer zijn.

De Wesp heeft een vast basisprogramma doorheen het schooljaar. Naargelang de nood of de kans kunnen activiteiten veranderd of hieraan toegevoegd worden. De programmering wordt besproken op informele en formele vergadermomenten met leerlingen en leerkrachten. Er zijn ook subgroepen die deelaspecten van de pastoraal op zich nemen, met telkens een leraar als eindverantwoordelijke.

Weet je,
een schoolgemeenschap begint
waar ik voor jou
een plaatsje maak om
er te mogen zijn.
En morgen zie ik jullie graag weer:
jou en de hele groep.
En dan verdelen wij
de dag en de taken
onder elkaar:
jij de toetsen ophalen en ik het bord afvegen;
aandachtig luisteren of juist het woord nemen;
gezellig keuvelen tijdens de pauze
of genieten van een snack;
schriften aanvullen van een zieke leerling
en samen zingen voor een jarige;
en verder is er nog
de blauwe lucht en de zon op het venster,
de onweerswolken en de regenboog
maar vooral de warmte van een hechte groep.
Mijn glimlach krijg je
in ruil voor jouw ogen
en mijn woorden
in ruil voor jouw oren.
De speelplaats
is voor ons allen
en in de klas
is er voor ieder plaats.

Dan mag jij voor mij
de wiskundige of talenknobbel zijn,
de doener of de denker,
de stille of de prater,
of gewoon degene die het
wat moeilijker heeft.
Jij mag vertellen
over jouw land,
zijn hoogten en diepten,
zijn oorlog en vrede.
Je mag vertellen
over jouw huis
zijn licht en donker,
zijn warmte en koude.
Je mag vertellen
over jouw vrienden
hun stoute plannen
en stille dromen.
Je mag vertellen
over jezelf,
wie je bent en wat je hebt
en waar de parel zit
die je ons schenken wil.
Dan kom ik
met mijn koffers vol geheimen
gloednieuwe gedachten
en gekke invallen
en wij delen alles met elkaar,
versieren de wereld
naar onze verbeelding
en maken het goed
om te leven waar we zijn.


De Wesp staat open voor iedereen die graag in deze geest meebouwt aan onze school. Het is een werk- en ontmoetingsplaats van en voor leerlingen, leerkrachten, directieleden, ouders en oud-leerlingen. Ook jij bent van harte welkom.
Voor wie graag een handje toesteekt: voor tal van activiteiten doen wij graag beroep op de hulp en de medewerking van velen. Hiervoor spreek je best de verantwoordelijken aan.


Verantwoordelijke Wesp: Dhr. Kris Vandevoorde ()