Inschrijvingen

Aanmeldingen voor het schooljaar 2023-2024.

Aanmeldingen voor 1A

Alle secundaire scholen in Borsbeek, Boechout, Mortsel en Edegem hebben zich aangesloten bij het digitale platform meldjeaan.antwerpen.be. Ook voor onze school zullen de aanmeldingen dus via deze weg verlopen.

U zal uw kind kunnen aanmelden tussen 27 maart en 21 april 2023. Het moment van aanmelding speelt daarbij geen rol. U kan dus gerust de tijd nemen om uw schoolkeuze te bepalen.

Voorrangsregeling
Als uw  kind al een broer of zus op onze school heeft, geeft u dat aan bij de aanmelding op het digitale platform en zal uw kind zeker een plaats krijgen. De wetgever verstaat onder broer of zus: elk kind dat minstens één gemeenschappelijke ouder heeft of dat onder hetzelfde dak woont.

Inschrijvingen voor 1A

Als uw kind via Meldjeaan.Antwerpen.be een ticket kreeg voor onze school, krijgt u hiervan ten laatste op maandag 15 mei een bericht. De effectieve inschrijving vindt plaats op woensdag 24 mei. Meer informatie volgt.

OKAN-klas vanaf september 2022

Op 1 september 2022 zijn we op onze school gestart met een OKAN-klas, Onthaalonderwijs voor andertalige kinderen. Deze klas wordt dus ingericht voor kinderen met een niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

Deze OKAN-klas telt maximum 10 leerlingen tellen. Ouders die zich willen aanmelden voor de OKAN-klas dienen contact op te nemen met de OKAN-intakecoördinator, Mevr. Ann Van Damme. Je kan haar hier mailen. Ze is ook telefonisch bereikbaar op 03/480.63.99.

Volzetverklaring 2022-2023 – stand van zaken per: 25 augustus 2022

JaarRichtingAantalDatum
2ABasisoptie Maatschappij en welzijn1805/07/2022
2ABasisoptie STEM – wetenschappen9005/07/2022
2ABasisoptie Moderne talen en wetenschappen6105/07/2022
3Bedrijfswetenschappen2425/08/2022
4Humane wetenschappen2505/07/2022
4Moderne talen2529/08/2022
5Alle richtingen05/07/2022
6Economie – moderne talen05/07/2022
6Moderne talen – wetenschappen05/07/2022
6Economie – wiskunde19/08/2022
6Moderne talen – wiskunde19/08/2022