Inschrijvingen

Inschrijvingen – Het Sint-Gabriëlcollege heeft besloten de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2021-2022 te verhogen van 270 naar 320 leerlingen voor 1A.

Inschrijven en aanmelden 2021-2022 voor de eerstejaars

1. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

De 14 secundaire scholen van Zuidrand (Boechout, Borsbeek, Duffel, Edegem, Lier en Mortsel) werken samen binnen één digitaal platform: sozuidrand.aanmelden.in. Via dat platform geef je door in welke scholen je je zoon of dochter het liefst wil inschrijven in het eerste jaar A of B (zie verder).

2. Krijg je voorrang?

Als je kind al een broer of zus op onze school heeft, krijgt hij of zij voorrang. Ook kinderen van personeelsleden van de school hebben voorrang. In dat geval geef je dat door bij de aanmelding en zal je kind zeker een plaats krijgen. De wetgever verstaat onder broer of zus: elk kind dat minstens één gemeenschappelijke ouder heeft of dat onder hetzelfde dak woont.

3. Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Het aanmelden start op maandag 8 maart 2021 om 9 u. en loopt tot vrijdag 26 maart 2021 om 12 u. Haast is niet nodig. Het moment waarop je aanmeldt, heeft geen effect op de rangschikking, zolang het maar binnen deze periode gebeurt.

4. Kan ik voor meer dan één school kiezen?

Ja, we raden zelfs aan om meerdere voorkeuren op te geven. Als je maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet.

5. Welke keuze moet ik verder maken?

Bij het aanmelden kies je voor 1A of 1B. Die keuze is afhankelijk van het feit of je kind al dan niet zijn getuigschrift van de lagere school zal behalen. Het is ook mogelijk om zowel voor 1A als 1B aan te melden als het nog niet duidelijk is of je kind zijn getuigschrift zal behalen. Contacteer hiervoor of 03 444 17 17. Je moet in het systeem ook aangeven of je kind een een indicator- of een niet-indicatorleerling is.

  • Ontvang je als gezin een schooltoelage voor je kind? Ja? Dan is je kind een indicatorleerling. Nee? Dan is je kind geen indicatorleerling.
  • Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs? Ja? Dan is het kind geen indicatorleerling. Nee? Dan is het kind een indicatorleerling. 

Andere keuzes maak je pas tijdens de effectieve inschrijving.

6. Hoe verloopt de toewijzing?

Welke school je krijgt toegewezen, wordt beslist op woensdag 21 april onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Jouw eerste voorkeur komt hierbij op de eerste plaats. Soms zijn er voor een bepaalde school meer aanmeldingen dan plaatsen. Dan worden de plaatsen verdeeld op basis van toeval.

7. Wanneer verneem ik het resultaat?

Op woensdag 21 april 2021 verneem je als ouder via e-mail en ook per brief het resultaat van de aanmelding. Dit gebeurt uiteraard enkel als je je zoon of dochter hebt aangemeld. De e-mail of brief is je ‘ticket’ om te kunnen inschrijven.

Er zijn drie resultaten mogelijk:

  1. Je wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school. De e-mail of brief is je ticket om te kunnen inschrijven.
  2. Je wordt toegewezen aan een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in die school en staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. De e-mail of brief is je ticket om te kunnen inschrijven in de toegewezen school.
  3. Je krijgt geen school toegewezen en staat op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen. Je zoekt dan best uit veiligheid nog een andere school die nog vrije plaatsen heeft en schrijft daar in. Als er nog een plaats vrijkomt in een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.

8. Wanneer kan ik inschrijven?

Je kan inschrijven vanaf zaterdag 24 april 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021. Daarna vervalt je ticket. We zullen onze organisatie moeten afstemmen op de veiligheidsmaatregelen die op dat moment gelden. Concrete info hierover volgt daarom pas later. Als je een ticket voor onze school krijgt, zullen we je sowieso een mail sturen met de afspraken over de inschrijvingen.

9. Extra informatie

  1. Elke school bepaalt een capaciteit voor de start van de aanmeldingen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat de school inschrijft in het eerste jaar. Als er voor een school meer aanmeldingen met eerste keuze zijn dan het aantal plaatsen, dan bepaalt toeval wie een ticket krijgt voor die school. De anderen krijgen een ticket voor hun school van tweede of derde keuze en komen op de wachtlijst voor de school van hun eerste keuze. Het aantal plaatsen in elke van de 14 deelnemende scholen ligt vast. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen een plaats toegewezen krijgt in één van de scholen. Krijg je geen plaats toegewezen, dan sta je op de wachtlijst van alle door jou gekozen scholen.
  2. Na de inschrijvingsperiode start de zogenaamde ‘opvisperiode’. De vrije plaatsen die dan eventueel nog vrijkomen, worden ingenomen volgens de ordening van de wachtlijst, die op het moment van de toewijzing meteen ook vastgelegd wordt. Wanneer je geen ticket voor de school van je voorkeur hebt gekregen, beland je daar automatisch op de wachtlijst. Als er voor jou op die school plaats komt, word je daarvan op de hoogte gebracht.
  3. Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Met de aanmelding geef je enkel aan in welke scholen je jouw kind graag wil inschrijven. Krijg je na de aanmelding een plaats toegewezen in een school, dan kan je je daar inschrijven vanaf 24 april.
  4. Als je niet aanmeldt, kan je je vanaf 26 april registreren op de wachtlijst van onze school. Je sluit dan achteraan de wachtlijst aan. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

10. Heb je hulp nodig?

Je kan altijd op onze school terecht met vragen hierover. 

Tel: 03 460 32 00 –

Als je niet over een computer of internetverbinding beschikt, kan je op school terecht om digitaal aan te melden. Je kan daarvoor vanaf 8 maart 2021 tijdens de schooluren een afspraak maken op het nummer 03 460 32 00.

Inschrijven voor de andere jaren

Wil je je zoon of dochter inschrijven in het tweede, derde, vierde, vijfde of zesde jaar in onze school volgend schooljaar, dan kan je direct contact opnemen met het leerlingensecretariaat op het nummer 03 460 32 00. Zij gaan dan de nodige stappen overlopen om je inschrijving te voltooien.

Vrije plaatsen 2021-2022

Op onze school zijn er nog vrije plaatsen ter beschikking. U neemt hiervoor best contact op met ons. Het Sint-Gabriëlcollege heeft besloten de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2021-2022 te verhogen van 270 naar 320 leerlingen voor 1A.

Volzetverklaring 2021-2022 – stand van zaken per: 25/08/2021

JaarRichtingAantalDatum
2Basisoptie Economie en Organisatie3925/08/2021
3Natuurwetenschappen optie STEM5007/07/2021
4Humane wetenschappen2407/07/2021
4Latijn2507/07/2021
3Economie2824/08/2021
3Economie – Natuurwetenschappen2424/08/2021
4Economie Wiskunde2424/08/2021
5Humane wetenschappen2524/08/2021
5Wetenschappen-Wiskunde 8 + Moderne talen-Wetenschappen2719/08/2021