Inschrijvingen

Inschrijven en aanmelden 2022-2023 voor de eerstejaars

Alle secundaire scholen in Boechout, Borsbeek, Edegem en Mortsel hebben beslist zich aan te sluiten bij het digitale platform meldjeaan.antwerpen.be. Ook voor onze school verlopen de aanmeldingen dus via deze weg.

U kan uw kind aanmelden tussen dinsdag 8 maart en dinsdag 29 maart 2022. Het moment van aanmelden heeft helemaal geen invloed op de resultaten. U kan gerust de tijd nemen om uw schoolkeuze te bepalen. 

Voorrangsregeling

Als uw kind al een broer of zus op onze school heeft, geeft u dat aan bij de aanmelding op het digitale platform en krijgt uw kind zeker een plaats. De wetgever verstaat onder broer of zus: elk kind dat minstens één gemeenschappelijke ouder heeft of dat onder hetzelfde dak woont.

Bekendmaking resultaten en inschrijvingen

De resultaten van de aanmeldingen worden bekend gemaakt op donderdag 21 april 2022. De inschrijvingsperiode start vanaf zaterdag 23 april 2022.

Zodra de procedures volledig vastliggen, publiceren we ze hier.

Heb je hulp nodig?

Je kan altijd op onze school terecht met vragen hierover. 

Tel: 03 460 32 00 –

Vrije plaatsen 2021-2022

Op onze school zijn er nog vrije plaatsen ter beschikking. U neemt hiervoor best contact op met ons. Het Sint-Gabriëlcollege heeft besloten de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2021-2022 te verhogen van 270 naar 320 leerlingen voor 1A.

Volzetverklaring 2021-2022 – stand van zaken per: 25/08/2021

JaarRichtingAantalDatum
2Basisoptie Economie en Organisatie3925/08/2021
3Natuurwetenschappen optie STEM5007/07/2021
4Humane wetenschappen2407/07/2021
4Latijn2507/07/2021
3Economie2824/08/2021
3Economie – Natuurwetenschappen2424/08/2021
4Economie Wiskunde2424/08/2021
5Humane wetenschappen2524/08/2021
5Wetenschappen-Wiskunde 8 + Moderne talen-Wetenschappen2719/08/2021