Inschrijvingen

Inschrijven en aanmelden 2022-2023 voor de eerstejaars

Alle secundaire scholen in Boechout, Borsbeek, Edegem en Mortsel hebben beslist zich aan te sluiten bij het digitale platform meldjeaan.antwerpen.be. Ook voor onze school verlopen de aanmeldingen dus via deze weg.

Je kan aanmelden tussen dinsdag 8 maart en dinsdag 29 maart 2022. Het moment van aanmelden heeft helemaal geen invloed op de resultaten. Je kan gerust de tijd nemen om je schoolkeuze te bepalen. 

Hieronder informeren we je stap voor stap over de aanmeldprocedure.

STAP 1: aanmelden


Wanneer?

 • Dinsdag 8 maart vanaf 9.30 uur tot dinsdag 29 maart 2022 om 17 uur.
 • Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je kan dus rustig je tijd nemen.

Heb je voorrang?

 • Ook als je kind voorrang heeft, meld je aan tussen 8 en 29 maart. We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld:
 • Duid tijdens het aanmelden aan dat je voorrang hebt.
 • Je kan je kind alleen aanmelden met voorrang als er al een zus of broer ingeschreven is of als één van de ouders op de school werkt.
 • Opgelet! Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben. De voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat betekent:
  • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en stiefzussen).


Voor welke scholen meld je aan?

 • Meld je voor meerdere scholen aan om je kansen op een plaats te vergroten.
 • Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur.
 • Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. Als dit niet jullie favoriete school is, dan plaats je deze school lager op jullie voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger op jullie voorkeurslijst staat.
 • Overweeg je keuze zorgvuldig. Bekijk samen met je kind het studieaanbod in de hogere jaren. Op www.onderwijskiezer.be vind je meer info over de verschillende studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen.

Hoe meld je aan?

 • Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op ‘het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.
 • Kies een gebruikersnaam en paswoord wanneer je je kind aanmeldt. Bewaar je gebruikersnaam en paswoord. Je hebt deze nodig als:
  • je je gegevens wil nakijken
  • je je gegevens wil veranderen. Dat kan tot en met dinsdag 29 maart 2022 tot 17 uur.
  • je het resultaat van je aanmelding wil bekijken.
 • Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en een e-mailadres dat je actief gebruikt. Heeft je kind recht op voorrang in een van de gekozen scholen? Duid dit dan zeker aan!

STAP 2: je krijgt een e-mail

 • Op donderdag 21 april 2022 vanaf 10 uur krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op meldjeaan.antwerpen.be. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief. Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
 • Kreeg je geen school van je voorkeur? Wat dan?
  • Vanaf donderdag 21 april 2022 om 12 uur vind je op meldjeaan.antwerpen.be in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Je kan hiervoor ook naar de helpdesk bellen (0800 62 185).
  • Inschrijven in die scholen kan vanaf maandag 25 april 2022 om 9 uur.
  • Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, dan sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen voor je kind. De school contacteert je. Geef daarom bij het aanmelden zeker een correct telefoonnummer en een e-mailadres op.

STAP 3: schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt.

 • Wanneer?

Je kan inschrijven tussen zaterdag 23 april en vrijdag 20 mei 2022. Let op: je ticket vervalt na 20 mei.

Heb je een ticket voor onze school? Als ouder kan je dan kiezen: ofwel schrijf je je kind in van thuis uit, via de digitale weg, ofwel kom je naar school en helpen wij met de inschrijving. Dit kan handig zijn als je extra informatie wil of een zorgvraag hebt. We organiseren daarvoor een inschrijvingsdag op zaterdag 30 april 2022. We ontvangen je dan graag tussen 10 en 14 uur. De periode om een afspraak te maken is ondertussen voorbij. Heb je nog verdere vragen? Contacteer dan de school.

Voor de vrije inschrijvingen werkt het anders en moet je je kind fysiek komen inschrijven. Vanaf maandag 25 april om 9 u. kan je hiervoor op school terecht. We schrijven chronologisch in (volgens het principe ‘Wie eerst komt, eerst maalt’) en volgen verplicht de volgorde op de lijst van reserven om de vrije plaatsen in te vullen.

 • Inschrijven voor het 2e jaar, de 2e graad of de 3e graad

Vanaf 2 mei 2022 kunnen ouders contact opnemen met de jaarcoördinator van het tweede jaar, Tinne van den Neucker, de graadcoördinator van de tweede graad, Bert Rondeaux, of de graadcoördinator van de derde graad, Machteld Hermans, voor een intakegesprek om in te schrijven in het college. De afspraak kan rechtstreeks gemaakt worden telefonisch of via mail.

EXTRA INFO

 • Het Sint-Gabriëlcollege heeft besloten de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2022-2023 in te stellen op 300 leerlingen voor 1A.
 • Meld je aan voor 1A of 1B?
  • Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs behalen, melden aan voor 1A.
  • Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet behalen melden aan voor 1B.
  • Kinderen die nog niet zeker zijn of ze hun getuigschrift zullen behalen, melden aan voor zowel 1A als 1B.
 • Heeft je kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wil je toch aanmelden in 1A of 1B? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. Het is belangrijk dat je correct aanmeldt.
 • Indicator of niet-indicatorleerling?

Je moet in het systeem ook aangeven of je kind een een indicator- of een niet-indicatorleerling is.

Bij de aanmelding op meldjeaan.antwerpen.be krijg je twee vragen:

 1. Ontving je gezin tijdens het schooljaar 2020-2021 of tijdens het schooljaar  2021-2022 een schooltoeslag? De schooltoeslag ontvang je automatisch via jouw uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht als je een schooltoeslag ontvangt.
 2. Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad?

Als het gezin een schooltoeslag ontving en/of de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad heeft, dan is het kind een indicatorleerling. De scholen bepalen volgens de richtlijnen hoeveel plaatsen ze voorbehouden voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Na de aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig nummer, per school waarvoor het aangemeld is.
 • Elk kind wordt ook onderverdeeld in een van de twee groepen: indicatorleerling of niet-indicatorleerling.
 • Kinderen met voorrang krijgen eerst een plaats in de school waar ze voorrang hebben, dan volgt de rest van de kinderen.
 • Kinderen met het laagste nummer krijgen de vrije plaatsen in hun groep (indicator of niet-indicator). Eerst krijgt nummer 1 een plaats, dan nummer 2, dan 3 … tot alle plaatsen van de school zijn opgevuld.
 • Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt enkel een plaats op de school die het hoogst op zijn of haar voorkeurslijst stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg
 • Om nog meer kinderen hun eerste keuze te geven, werken we met een extra stap. In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild.

Hulp nodig?

Vrije plaatsen 2021-2022

Op onze school zijn er nog vrije plaatsen ter beschikking. U neemt hiervoor best contact op met ons. Het Sint-Gabriëlcollege heeft besloten de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2021-2022 te verhogen van 270 naar 320 leerlingen voor 1A.

Volzetverklaring 2021-2022 – stand van zaken per: 25/08/2021

JaarRichtingAantalDatum
2Basisoptie Economie en Organisatie3925/08/2021
3Natuurwetenschappen optie STEM5007/07/2021
4Humane wetenschappen2407/07/2021
4Latijn2507/07/2021
3Economie2824/08/2021
3Economie – Natuurwetenschappen2424/08/2021
4Economie Wiskunde2424/08/2021
5Humane wetenschappen2524/08/2021
5Wetenschappen-Wiskunde 8 + Moderne talen-Wetenschappen2719/08/2021