CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen Middengebied 2
Sint-Benedictusstraat 14b
2640 Mortsel
Tel.: 03/443 90 20


Vaste contactpersonen voor de school zijn Kristien Deckers en Sofie Landries
(psychopedagogisch consulent)
(paramedisch werker)
www.clb-ami2.be

U kan ons bereiken op werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Op maandag ook van 16u tot 19u, uitgezonderd in de schoolvakanties.

De centra voor leerlingenbegeleiding (C.L.B.) begeleiden de leerlingen vanaf de instap in de kleuterschool tot het verlaten van het secundair onderwijs.

Als de leerling van school verandert, kan dit ook verandering van C.L.B. meebrengen. In dat geval wordt het C.L.B.-dossier doorgegeven van het vorige naar het volgende C.L.B. Dit is de normale gang van zaken en is ook logisch omwille van de continuïteit van de begeleiding. Indien ouders of leerlingen van 14 jaar en ouder daartegen toch verzet willen aantekenen, dienen zij dit te doen bij de directeur van het vorige C.L.B. Dit moet schriftelijk gebeuren en binnen de 30 dagen na kennisneming.

Gegevens op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en de leerplicht worden echter altijd overgedragen; dat is wettelijk verplicht.
Indien men het belangrijk vindt dat het dossier zo snel mogelijk wordt doorgegeven, kunnen ouders of leerlingen van 14 jaar en ouder, dit schriftelijk meedelen aan de directeur van het vorige C.L.B. Zo hoeft er geen dertig dagen gewacht te worden.

De ouders kunnen op elk moment C.L.B. – begeleiding weigeren.

Het leerlingendossier wordt nog een tiental jaren bewaard in het C.L.B. van de school waar de leerling zijn laatste jaar secundair onderwijs doorbracht. Daarna wordt het vernietigd.