Oudervereniging

Ben jij ouder van een tiener die school loopt op het Sint-Gabriëlcollege? Dan ben je welkom in de oudervereniging!

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging probeert een brug te vormen tussen de ouders en de directie/leerkrachten. Op individueel vlak kan u natuurlijk ook zelf contact nemen met de directie/leerkrachten zelf, de oudervereniging probeert een brug te slaan op een meer algemene manier.

We wisselen ook informatie uit tijdens de vergaderingen van de oudervereniging. Dat is vijf maal per jaar en daar komen thema’s aan bod die betrekking hebben op het schoolgebeuren. Op deze manier kan u ook als ouder mee nadenken over deze thema’s en uw mening aan bod laten komen. In een aantal gevallen formuleren we ook adviezen naar de school toe, bv via de participatie in de schoolraad.

We organiseren twee maal per jaar een informatieve avond voor de ouders, rond een thema dat nauw aansluit op wat we allemaal meemaken met opgroeiende tieners in huis.

Verder organiseren we ook activiteiten om de school te sponsoren; de opbrengst gaat naar de werking op school. Daarenboven heb je via de oudervereniging contact met andere ouders (ook van andere jaren), directie en de schoolomgeving.

Wie is wie in de oudervereniging?

Voorzitter: An Cambré
Ondervoorzitter: Igor Romandic
Penningmeester: Kristin Paillet

Contacteer ons!

Heb je ideeën, suggesties of vragen voor de oudervereniging?  Of wil je persoonlijk met ons contact opnemen?  Mail gewoon naar ..

Zin om ons te leren kennen?

Uitnodigingen voor vergaderingen of activiteiten ontvangt u van ons via smartschool. Ook de verslagen over de voorbije vergaderingen kan je raadplegen op het intradesk van smartschool in de map oudervereniging.