Privacybeleid

GDPR/AVG info

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij je graag informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om die te beschermen. Alle informatie over de manier waarop (persoonlijke) informatie verwerkt wordt op ons college, kan je in onderstaand document vinden.

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Voor vragen of meldingen in verband met informatieveiligheid kan u contact opnemen via het mailadres .

Protocol cameratoezicht

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. Met het plaatsen van camera’s willen wij de eigendommen van de school, de leerlingen en de medewerkers beschermen, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je kan het protocol onderaan deze pagina terugvinden.