Derde jaar

Na de eerste graad in 2019/2021 startte de modernisering vanaf 2021/2022 in de tweede graad. Deze grote hervorming brengt heel wat veranderingen met zich mee. We spreken nu van doorstroom-, arbeids- en dubbele finaliteit. Op onze school bieden we voorlopig enkel doorstroomfinaliteiten en dan specifiek domeinoverschrijdende richtingen aan: Latijn, Economische wetenschappen, Humane wetenschappen, Moderne talen, Natuurwetenschappen en Natuurwetenschappen optie STEM.

Latijn

Je kiest in deze richting bewust voor de studie van één van de klassieke talen en de Romeinse cultuur.
Deze richting is bedoeld voor die leerlingen die interesse hebben voor het ontstaan van onze talen en onze westerse cultuur. Je volgde deze richting ook als basisoptie in het tweede jaar.
Je krijgt vijf uur Latijn maar ook de verdiepte basisvorming voor wiskunde (5 uur), chemie, fysica, Nederlands, Frans en Engels. Binnen het secundair onderwijs blijven alle richtingen in de 3e graad open. Voor de minder evidente overgangen (humane wetenschappen, economie) worden vakantietaken voorzien of zal je zelfstandig leerstof
moeten verwerken.

Economische wetenschappen

De richting ‘economische wetenschappen’ bestudeert gedurende vier uur per week een waaier van economisch-maatschappelijke problemen. Je vertrekt uitdrukkelijk vanuit de onderneming. Bedrijfsbezoeken
en andere actieve werkvormen komen hierbij aan bod. Je moet zelf actief inzicht verwerven in de economische werkelijkheid vertrekkende vanuit realistische praktijkvoorbeelden. Er wordt voortdurend ingespeeld op de actualiteit door bv. gebruik te maken van videofragmenten. Je volgt ook de verdiepte basisvorming voor wiskunde (5 uur), Nederlands, Frans en Engels.
Binnen het secundair onderwijs blijven heel wat richtingen in de 3e graad open. Economie-wiskunde of economie-moderne talen zijn het meest voor de hand liggend. Voor de minder evidente overgangen (humane wetenschappen) worden vakantietaken voorzien of zal je zelfstandig leerstof moeten verwerken.

Humane wetenschappen

In het vak sociologie-psychologie staat de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren centraal, evenals de wisselwerking tussen beide. Je maakt er kennis met verschillende menswetenschappelijke disciplines die de studie van mens en samenleving mogelijk maken.
In het vak kunstbeschouwing bestudeert men cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo leer je onder andere economie, recht, media, levensbeschouwingen en kunst. Je krijgt ook één lesuur per week het vak filosofie. Voor wiskunde krijg je enkel de basisvorming (4 uur). Je volgt wel de verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans en Engels. Deze richting blijft dezelfde in de 3e graad. Overstappen naar een andere domeinoverschrijdende richting in de 3e graad is bijna onmogelijk.

Moderne talen

Deze richting brengt je een uitgebreid pakket aan talen. Je krijgt de verdiepte basisvorming voor Frans, Nederlands en Engels, aangevuld met een extra taalkundige en literaire component. In het vierde jaar krijg je er ook twee lesuren Duits en Spaans bij. In deze richting kies je ook voor het vak communicatiewetenschappen. Je krijgt de verdiepte basisvorming wiskunde, chemie en fysica om de overstap naar bepaalde richtingen in de derde graad te kunnen maken. Deze richting blijft ook bestaan in de 3e graad.

De meest logische overstappen zijn economie-moderne talen en moderne talen-wetenschappen. Voor de minder evidente overgangen (humane wetenschappen) worden vakantietaken voorzien of zal je zelfstandig leerstof moeten verwerken.

Natuurwetenschappen

Deze richting biedt met haar stevige vorming in wetenschappen (biologie, chemie, fysica, samen goed voor 6 uur) en de verdiepte basisvorming wiskunde (5 uur) een sterke wetenschappelijke basis. Je volgt ook de verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans en Engels.
In deze richting leer je de wetenschappelijke denk -, leer – en werkmethode eigen maken. Erg belangrijk is het zelfstandig experimenteren. Door te experimenteren leer jij objectieve besluiten nemen en bouw je op die manier zelf aan jouw wetenschappelijke kennis. In de 3de graad zijn er twee logische overgangen mogelijk: moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde. Voor de minder evidente overgangen (humane wetenschappen, economie) worden vakantietaken voorzien of zal je zelfstandig leerstof moeten verwerken.

Natuurwetenschappen optie STEM

Stem staat voor Science (wetenschappen), Technology, Engineering (ontwerpen en ontwikkelen) en Mathematics (wiskunde). In een STEM-klas worden wetenschappelijke problemen in een aantal modules bestudeerd. In elke module worden wetenschappen, wiskunde, techniek en ICT met elkaar verbonden. De leerlingen ontwikkelen een aantal vaardigheden: denken, redeneren, onderzoeken, werken in teamverband en creatief zijn. Je krijgt drie uur STEM. Je volgt ook de verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans en Engels. In de 3de graad zijn er twee logische overgangen mogelijk: moderne talenwetenschappen en wetenschappen-wiskunde (optie STEM). Voor de minder evidente overgangen (humane wetenschappen, economie) worden vakantietaken voorzien of zal je zelfstandig leerstof moeten verwerken.

Vakken Derde jaar
Economische wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Natuurwetenschappen Natuurwet. optie STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 5 4 4
Engels 3 3 2 3 3 3
Frans 4 4 3 5 4 4
Wiskunde 5 4 5 4 5 5
Biologie 1 1 1 1 2 2
Chemie 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Artistieke vorming 1   1 1 1  
Mens en samenleving   1        
Latijn     5      
Economie 4          
Filosofie   1        
Kunstbeschouwing en artistieke vorming   1        
Sociologie en psychologie   3        
Communicatiewetenschappen       2    
STEM (incl. AV en ICT)           3
ICT en communicatietechn. (gekopp. aan domeingeb. vak) 1 1 1 1    
Groeiuur vreemde talen     1      
Groeiuur wetenschappen         1  
Projectuur wetenschappen         1  
Taal / woord / drama       1    
Totaal 32 32 32 32 32 32