Derde jaar

Na de eerste graad in 2019/2021 start de modernisering vanaf volgend schooljaar in de tweede graad. De richtingen in het derde jaar die je rechts kan zien, gaan dus door vanaf september 2021. De huidige richtingen met hun lessentabel zie je links. De richtingen rechts die met * zijn aangeduid zijn voorlopig nog onder voorbehoud. Vanaf het moment dat er meer informatie is (waaronder de nieuwe lessentabellen), vind je die op deze pagina terug.

Deze grote hervorming brengt heel wat veranderingen met zich mee.We houden eraan je zo snel en goed mogelijk te informeren en zullen na Pasen van dit jaar zekerheid hebben over de richtingen en de lessentabellen in de tweede graad.

Tot juni 2021

Vanaf september 2021

Vakken Derde jaar
Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen Wetenschappen optie STEM
optie talen optie wiskunde optie talen optie wiskudne
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3
Duits              
Latijn       5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5
Cultuurwetensch.     2        
Gedragswetensch.            
Biologie 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1  
Muzikale opv.       1 1    
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1  
STEM             3
  32 32 32 32 33 32 32

Derde jaar

Bedrijf en organisatie*
Bedrijfswetenschappen*
Economische

wetenschappen

Humane wetenschappen
Latijn
Maatschappij en

welzijnswetenchappen*

Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen

met keuzevak STEM

*: onder voorbehoud van goedkeuring