Derde jaar

Na de eerste graad in 2019/2021 start de modernisering vanaf volgend schooljaar in de tweede graad. Deze grote hervorming brengt heel wat veranderingen met zich mee.

De richtingen in het derde jaar die je rechts kan zien, gaan dus door vanaf september 2021. De huidige richtingen met hun lessentabel zie je links.

Tot juni 2021

Vanaf september 2021

Vakken Derde jaar
Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen Wetenschappen optie STEM
optie talen optie wiskunde optie talen optie wiskudne
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 4 4 4 3 5 4
Engels 3 3 3 2 2 3 3
Duits              
Latijn       5 5    
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 4 5 4 4 5 5 5
Cultuurwetensch.     2        
Gedragswetensch.            
Biologie 1 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 2 2
Chemie 1 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
Plastische opv. 1 1 1 1 1 1  
Muzikale opv.       1 1    
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1  
STEM             3
  32 32 32 32 33 32 32
Vakken Derde jaar
Economische wetenschappen Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Natuurwetenschappen Natuurwet. optie STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 5 4 4
Engels 3 3 2 3 3 3
Frans 4 4 3 5 4 4
Wiskunde 5 4 5 4 5 5
Biologie 1 1 1 1 2 2
Chemie 1 1 1 1 2 2
Fysica 1 1 1 1 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Artistieke vorming 1   1 1 1  
Mens en samenleving   1        
Latijn     5      
Economie 4          
Filosofie   1        
Kunstbeschouwing en artistieke vorming   1        
Sociologie en psychologie   3        
Communicatiewetenschappen       2    
STEM (incl. AV en ICT)           3
ICT en communicatietechn. (gekopp. aan domeingeb. vak) 1 1 1 1 1  
Groeiuur vreemde talen     1      
Groeiuur wetenschappen         1  
Taal / woord / drama       1    
Totaal 32 32 32 32 32 32