Laptopproject

Integratie van ICT in het lesgebeuren is vandaag absoluut noodzakelijk om de leerlingen goed voor te bereiden. De mogelijkheden zijn ook enorm toegenomen de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke remediëring en individuele leerpaden: voor leerlingen die de leerstof al onder de knie hebben, kunnen extra verdiepende oefeningen op de laptop worden voorzien, voor anderen herhalingsoefeningen of verbreding. Maar de mogelijkheden in de klascontext zijn nog veel ruimer wanneer elke leerling een eigen laptop heeft.

Daarom zijn we in 2021 gestart met het laptopproject, dat een eigen laptop voorziet voor elke leerling. Vanaf september ’24 zullen we met het systeem van huurkoop werken: de leerling huurt een toestel en kan het aan het einde van de huurperiode aankopen. De huur kan op elk moment worden stopgezet. 

Onze school zoekt momenteel uit wie de beste verhuurder is, welke toestellen we gaan gebruiken en – afhankelijk daarvan – wat de maandelijkse huurprijs zal zijn. We werken dus nog steeds met eenzelfde toestel voor alle leerlingen. Op die manier: 

  • kan de school zorgen voor de juiste sofware en beveiliging;
  • kunnen we problemen makkelijker aanpakken en
  • kunnen we vervangingstoestellen voorzien bij defecte laptops.

Van zodra we meer informatie hebben, kan je hier alles lezen over dit systeem van huurkoop. We houden jullie op de hoogte.