Laptopproject

Het Sint-Gabriëlcollege springt de digitale toekomst tegemoet

Integratie van ICT in het lesgebeuren is vandaag noodzakelijk en onvermijdelijk om de leerlingen goed voor te bereiden. De mogelijkheden zijn ook enorm toegenomen de afgelopen jaren. We denken zo in de eerste plaats aan persoonlijke remediëring en individuele leerpaden: voor leerlingen die de leerstof al onder de knie hebben, kunnen extra verdiepende oefeningen op de laptop worden voorzien, voor anderen herhalingsoefeningen of verbreding. Maar de mogelijkheden in de klascontext zijn nog veel ruimer als elke leerling een eigen laptop heeft.

In 2021 heeft Vlaanderen, in het kader van het Vlaamse relanceplan, de ‘digisprong‘ in gang gezet, om scholen op het juiste spoor te krijgen voor een beter ICT-beleid en -integratie in de klassen. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven dit laptoppoject op poten te zetten.

Bekijk hier de folder die we maakten om het laptopproject voor te stellen. Je vindt hier ook de gebruikersovereenkomst die je als ouder aangaat wanneer je kind de laptop krijgt.