Laptops – Onze visie

Ons college is bijzonder blij dat er een sprong gemaakt wordt naar een betere ICT-ondersteuning in de klas en een betere ICT-omkadering. We zijn reeds een aantal jaar deze sprong vooruit aan het voorbereiden. We kiezen ervoor om een laptopproject op te zetten, waarbij ten laatste in schooljaar 2022/2023 elke leerling er een persoonlijke, digitale boekentas bij krijgt, gevuld met ondersteunende leermiddelen, educatieve apps en lesmateriaal. Deze laptops zullen de gewone lespraktijk uiteraard veranderen doordat ze een aanvulling zijn op de gewone lessen, maar het zal niet zo zijn dat zij de hele dag voor een scherm zitten en de computer continu gebruiken.

Conform de regels van de ‘digisprong’ hebben we 600 laptops aangekocht die zullen dienen voor de leerlingen die in schooljaar 2021/2022 in het eerste, derde en vijfde jaar zitten. Aan het einde van de zomervakantie zullen deze geleverd worden, zodat deze leerlingen begin september 2021 gratis een laptop met sleeve ter beschikking zullen krijgen. Tijdens schooljaar 2022/2023 zullen er nieuwe werkingsmiddelen uit het relanceplan vrijkomen, waardoor we ook de overige leerlingen een gratis laptop kunnen aanbieden.

Onze aanpak

We bieden de leerlingen een voorgeprogrammeerd toestel aan dat geoptimaliseerd is voor het onderwijs en die altijd ter beschikking is, ook thuis, een laptoploket in de school waar ze met problemen terecht kunnen en de nodige onderhoudsservice, waaronder het up-to-date houden van de software, en een diefstalverzekering. De laptops blijven steeds eigendom van de school en worden via een bruikleenovereenkomst ter beschikking gesteld. Leerlingen kunnen om technische redenen niet hun eigen laptop gebruiken in plaats van hun schoollaptop.

Vragen?

Heb je vragen over deze vernieuwing en onze aanpak van dit project? Dan kan je altijd een kijkje nemen op de veelgestelde vragen of je kan terecht bij onze ICT-dienst op het mailadres