Dag met de klassenleraar

De eerste woensdag van het nieuwe schooljaar organiseren we voor alle jaren de dag met de klassenleraar. Deze dag biedt de mogelijkheid om elkaar via groepsbindende activiteiten beter te leren kennen.
De klastitularis bepaalt het programma van deze voormiddag en stelt hierbij het bereiken van een hechte klasgroep als doel voorop.

Dag van de titularis 2019: 5LM-MWe-MWi