Richtingen derde graad

De aangeleerde vakken en vaardigheden in alle richtingen van de tweede graad worden verder uitgediept in de derde graad. De studiekeuze is al wat specifieker, maar richt zich nog steeds op twee polen. De polen geven de klemtonen van de studierichting aan. In de derde graad wordt veel belang gehecht aan de regelmatige en volgehouden studie en inzet, aan grotere leerstofgehelen en aan een hoger leertempo. Het verder uitbouwen van werkmethoden en basishoudingen brengt de leerlingen tot grotere zelfwerkzaamheid. Zo staan ze dan klaar om hoger onderwijs aan te vatten.

Modernisering

Vanaf september 2023 zal eerst het vijfde en een jaar later het zesde jaar mee in de modernisering van het secundair onderwijs komen. Heel concrete informatie hebben de scholen voorlopig nog niet. De modernisering zal in ieder geval sterk in de lijn liggen van de modernisering die in vanaf september 2021 in de tweede graad wordt doorgevoerd. De richtingen en lessentabellen zoals je die hier vindt, zijn dan ook geldig tot schooljaar 2022/2023 voor het vijfde en 2023/2024 voor het zesde middelbaar.

Klik op een richting in de lessentabel om specifieke informatie te krijgen over de betreffende richting.

Meer informatie kan je vinden in onze brochure van de derde graad.

Vakken 5e jaar
Economie Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Wetenschappen
Moderne talen Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wiskunde (6u/8u) Wetenschappen Wiskunde Wiskunde (6u/8u) Wiskunde optie STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3 1/0  
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 4 6/8 4 6 6/8 6
Economie 5 5                
Biologie   1     2 1 2 1 2 2
Fysica   1     2 2/1 2 1 3 3
Chemie   1     2 2/1 2 1 2 2
STEM                   3
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cultuurwetensch.     3              
Gedragswetensch.     4              
Communicatietechn.     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Groeiuur moderne vreemde talen 1   1 1 1   1 1    
Groeiuur wetenschappen                 0/1  
  32 32 32 32 32 32 32 32 32 33
Vakken 6e jaar
Economie Humane wetenschappen Latijn Moderne talen Wetenschappen
Moderne talen Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wiskunde (6u/8u) Wetenschappen Wiskunde Wiskunde (6u/8u) Wiskunde optie STEM
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 1 1 3     2 3 1/0  
Latijn       4 4 4        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 3 4 6/8 4 6 6/8 6
Economie 5 5                
Biologie   1     2 1 2 1 2 2
Fysica   1     2 2/1 2 1 3/2 2
Chemie   1     2 2/1 1 1 2 2
STEM                   3
Natuurwetensch. 2   2 2            
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2
Cultuurwetensch.     4              
Gedragswetensch.     3              
Filosofie     1              
Seminarie Recht     1              
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Onderzoekscompetenties 1 1   1 1 1 1 1 1  
  32 33 32 32 33 33 32 32 33 33