Richtingen derde graad

Op het Sint-Gabriëlcollege zijn alle studierichtingen in de 3e graad richtingen van de doorstroomfinaliteit. Zij bereiden voor op hoger onderwijs en dit zowel op het niveau van een hogeschool als op het niveau van een universiteit.

De klassenleraar, de vakleraren, de graadcoördinator en de CLB-adviseur zijn goed geplaatst om u te helpen en nuttige informatie te geven.

De kennis en de vaardigheden verworven in de tweede graad worden verder uitgediept in de derde graad.

Er wordt veel belang gehecht aan de regelmatige en volgehouden studie en inzet, aan grotere leerstofgehelen en aan een hoger leertempo. Het verder uitbouwen van werkmethoden en basishoudingen brengt de leerlingen tot grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daarnaast oefenen zij in groep aan het doorlopen van een wetenschappelijk onderzoek. Zo staan ze klaar om het hoger onderwijs aan te vatten.

Bekijk de lessentabellen van alle richtingen in de derde graad hier.

Alle informatie kan je vinden in onze brochure van de derde graad.

Uitgebreide informatie over de richtingen

Klik op een richting om specifieke informatie te krijgen over deze richting en de mogelijkheden tot verder studeren na het zesde jaar.