Richtingen derde graad

De aangeleerde vakken en vaardigheden in alle richtingen van de tweede graad worden verder uitgediept in de derde graad. De studiekeuze is al wat specifieker, maar richt zich nog steeds op twee polen. De polen geven de klemtonen van de studierichting aan. In de derde graad wordt veel belang gehecht aan de regelmatige en volgehouden studie en inzet, aan grotere leerstofgehelen en aan een hoger leertempo. Het verder uitbouwen van werkmethoden en basishoudingen brengt de leerlingen tot grotere zelfwerkzaamheid. Zo staan ze dan klaar om hoger onderwijs aan te vatten.

Modernisering en lessentabellen

Vanaf september 2023 zal eerst het vijfde en een jaar later het zesde jaar mee in de modernisering van het secundair onderwijs komen. Vandaar vind je hier een lessentabel voor het vijfde jaar en twee lessentabellen voor het zesde jaar: een voor schooljaar 2023-2024 (in het oude systeem) en een van het jaar erna (na de modernisering, in lijn met het vijfde jaar).

Alle informatie kan je vinden in onze brochure van de derde graad.

Bekijk de lessentabellen van alle richtingen in het vijfde jaar hier.

Bekijk de lessentabellen van alle richtingen in het zesde jaar voor schooljaar ’23-’24 hier.

Bekijk de lessentabellen van alle richtingen in het zesde jaar vanaf schooljaar ’24-’25 hier.

Uitgebreide informatie over de richtingen

Klik op een richting om specifieke informatie te krijgen over deze richting en de mogelijkheden tot verder studeren na het zesde jaar.