Economie – moderne talen

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Economie naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Economie

Je leert…

 • een dynamische visie op het ondernemen te ontwikkelen waarbij alle relevante partijen rondom de onderneming in rekening worden genomen: de zogenaamde stakeholder-theorie.
 • oog hebben voor een wereld waar ook duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn.
 • op zoek te gaan naar de uitdagingen maar ook naar de valkuilen van de globalisering met de rol van internationale handel als uitgangspunt.
 • de rol van de overheid in dit alles te begrijpen en kritisch te beoordelen.
 • je ondernemerszin in concrete acties om te zetten.
 • in team oplossingen te zoeken voor economische vraagstukken.
 • je digitale, sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen binnen onderzoeksopdrachten.
 • je interesse in economisch-maatschappelijke problemen te ontwikkelen door bedrijfsbezoeken, gastcolleges en deelnames aan projecten

Moderne talen

Je leert…

 • de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse en Duitse teksten.
 • in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren
 • de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op die manier je kritische zin.
 • werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip van taalregels en stijlen.
 • in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en evalueren.
 • communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Economie Economie
Moderne talen Wiskunde Moderne talen Wiskunde
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 3 4 3
Engels 3 2 3 2
Duits 2 1 2 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 6
Economie 5 5  5
Biologie   1  
Fysica   1  
Chemie   1  
Natuurwetensch. 2   2  
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1
Onderzoekscomp. 1 1
  32 32 32 33

Verder studeren

Deze richting bereidt uitstekend -maar niet uitsluitend- voor op economische studierichtingen in het hoger onderwijs. Het is een degelijke voorbereiding voor studies op zowel universitair als niet-universitair hoger onderwijs. Er dienen zich wel beperkingen aan voor de meer wiskundig-wetenschappelijke vervolgrichtingen in het hoger onderwijs.

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.