Economie – moderne talen

Inhoud

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. 

Voor de moderne talen leer je: 

  • vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse en Duitse teksten
  • in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren
  • de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op die manier je kritische zin
  • werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip van taalregels en stijlen
  • communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.

Verder studeren

Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen)

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.