3de graad

De aangeleerde vakken en vaardigheden in alle richtingen van de tweede graad worden verder uitgediept in de derde graad.

De studiekeuze is al wat specifieker, maar richt zich nog steeds op twee polen. De polen geven de klemtonen van de studierichting aan.

Onze studierichtingen bereiden voor op een ruim studie-aanbod hoger onderwijs, zowel voor professionele als academische bachelor. In de voorbereiding naar het hoger onderwijs begeleiden we leerlingen stapsgewijs bij het nemen van meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

In de derde graad wordt veel belang gehecht aan de regelmatige en volgehouden studie en inzet, aan grotere leerstofgehelen en aan een hoger leertempo. Het verder uitbouwen van werkmethoden en basishoudingen brengt de leerlingen tot grotere zelfwerkzaamheid. Zo staan ze dan klaar om hoger onderwijs aan te vatten. 

Meer informatie kan je vinden in onze brochure van de derde graad.