Latijn – wiskunde

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de drie richtingen binnen Latijn naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Latijn

Je leert…

 • literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren met je eigen cultuur.
 • door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen kunnen zijn.
 • door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens maken.
 • door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij en politiek.
 • door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen van het leven.
 • door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.
 • door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons eigen rechtssysteem kennen.
 • in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.
 • de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.
 • een verregaande taal- en leesvaardigheid

Wiskunde

Je leert…

 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen.
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken.
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven.Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen.
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde.
 • omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces 

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Latijn Latijn
Moderne talen Wetenschappen Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wiskunde
Godsdienst 2  2 2 2  2 2
Nederlands 4  4 4 4 4
Frans 4  3 3 4   3
Engels 3 2 2 3 2 2
Duits 3     3    
Latijn 4 4 4 4 4
Geschiedenis 2  2 2 2 2
Wiskunde 3 4 6/8 3 6/8
Biologie   2 1   2
Fysica   2/1   2/1 
Chemie   2/1   2/1 
Natuurwetensch. 2     2    
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1
Esthetica 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1 1        
Onderzoekscomp.       1 1 1
  32  32 32 32  33 33

Verder studeren

Door de uiteenlopende vaardigheden en sterke attitudes die je in het vak Latijn ontwikkelt, ben je klaar om om het even welke richting in het hoger onderwijs aan te vatten. De pool Latijn is inhoudelijk een ideale voorbereiding op studies zoals taal- en letterkunde, rechten, psychologie… De vaardigheden die je hebt uitgebouwd door de abstracte blik op taal en de analytische omgang met teksten geven je zeer hoge kansen om te slagen in uiteenlopende wetenschappelijke richtingen, bijvoorbeeld geneeskunde. 

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.