Belangrijke data

Wij willen graag enkele belangrijke data voor dit schooljaar meedelen. Onze volledige kalender wordt up-to-date gehouden en is steeds raadpleegbaar op Smartschool.
Omwille van de Covid-richtlijnen mogen we tot de paasvakantie geen extra-muros activiteiten organiseren. Er worden waar mogelijk alternatieve activiteiten op school gepland, de informatie hierover ontvangt u tijdig via Smartschool.

 1. Vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021

  1e trimester:

  facultatieve vrije dag: maandag 5 oktober 2020
  begeleidende klassenraden : woensdag 14 oktober – de leerlingen zijn lesvrij
  allerheiligenvakantie: van maandag 2 november tot en met zondag 15 november
  wapenstilstand : woensdag 11 november 2020
  kerstvakantie: van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari 2021

  2e trimester:

  pedagogische studiedag: vrijdag 29 januari 2021
  krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
  paasvakantie: van maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021

  3e trimester:

  donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei 2021
  maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag
 2. Enkele belangrijke data:

  ouder- en leerlingencontacten:

  o dinsdag 29 september 2020
  o vrijdag 18 december 2020
  o vrijdag 2 april 2021
  o dinsdag 29 juni 2021

  tussentijdse rapporten:
1e graad2e graad3e graad
maandrapportherfstrapport30/10/2030/10/2030/10/20
groeirapport11/2011/2011/20
digitaal maandrapport27/11/2027/11/2027/11/20
trimester/semester-rapportkerstrapport18/12/2018/12/2018/12/20
maandrapportkrokusrapport12/2/2112/2/21
digitaal maandrapport19/3/2119/3/2119/3/21
trimesterrapportPaasrapport2/4/212/4/21
digitaal maandrapport5/215/215/21
groeirapport (niet voor 6)5/215/215/21
trimester/semester-rapport
jaarrapport
29/6/2129/6/2129/6/21

Hier kan u een overzicht van de verschillende data downloaden: