Belangrijke data

Wij willen graag enkele belangrijke data voor dit schooljaar meedelen. Wij zijn hoopvol dat het schooljaar vrij ‘normaal’ zal kunnen verlopen en dat we initiatieven als de oudercontacten, de klasuitstap, de sponsortocht en zoveel meer fysiek zullen mogen laten doorgaan. Alvast enkele data om met stip te noteren in de agenda. Onze volledige kalender wordt up-to-date gehouden en is steeds (weldra) raadpleegbaar op Smartschool.

 1. Vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023

1e trimester

 • donderdag 1 september 2022 – namiddag: klassenraden
 • dinsdag 4 oktober 2022: Boechout jaarmarkt
 • maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2022: allerheiligenvakantie
 • vrijdag 11 november 2022: wapenstilstand
 • donderdag 22 december 2022: klassenraden
 • maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023: kerstvakantie

2e trimester

 • vrijdag 27 januari 2023: pedagogische studiedag:
 • maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023: krokusvakantie 
 • donderdag 30 maart 2023: klassenraden, vrijaf voor leerlingen 1e en de 2e graad 
 • maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2023: paasvakantie

3e trimester

 • maandag 1 mei 2023: dag van de arbeid
 • donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 
 • maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag
 • maandag 26 juni, dinsdag 27 juni en donderdag 28 juni 2023: delibererende klassenraden

2. Enkele belangrijke data

Ouder- en leerlingencontacten:

 • dinsdag 27 september 2022
 • vrijdag 23 december 2022
 • vrijdag 31 maart 2023
 • woensdag 29 juni 2023
 • donderdag 1 september 2022 – voormiddag: dag met de klassenleraar
 • maandag 5 september 2022: klasfoto + individuele foto’s
 • maandag 26 september 2022: sportdag
 • woensdag 26 oktober 2022: leerlingencontacten groei en welbevinden tijdens de lesuren – met uitzondering van het verplichte
  individuele leerlingencontact zijn de leerlingen die dag lesvrij
 • woensdag 39 maart 2023: sponsortocht
 • vrijdag 23 juni 2023: klasuitstap 

3. Proefwerken 1e trimester

 • 1e jaar: maandag 12 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022
 • 2e jaar: maandag 12 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022
 • 3e jaar: vrijdag 9 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022
 • 4e jaar: vrijdag 9 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022
 • 5e jaar: dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022
 • 6e jaar: dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 20 december 2022

4. Proefwerken 2e trimester

 • 1e jaar: maandag 20 maart 2023 t.e.m. dinsdag 28 maart 2023
 • 2e jaar: maandag 20 maart 2023 t.e.m. dinsdag 28 maart 2023
 • 3e jaar: donderdag 23 maart 2023 t.e.m. dinsdag 28 maart 2023
 • 4e jaar: donderdag 23 maart 2023 t.e.m. dinsdag 28 maart 2023

5. Proefwerken 3e trimester

 • 1e jaar: dinsdag 14 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023
 • 2e jaar: dinsdag 14 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023
 • 3e jaar: maandag 12 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023
 • 4e jaar: maandag 12 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023
 • 5e jaar: donderdag 8 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023
 • 6e jaar: woensdag 7 juni 2023 t.e.m. donderdag 22 juni 2023

6. Bijkomende proefwerken augustus 2023

 • 24,25 en 28 augustus 2023

7. Rapporten en contacten

1e graad2e graad3e graad
oudercontact ‘s avonds27/9/2227/9/2227/9/22
groeirapport welbevinden3/11/223/11/223/11/22
groeirapport studiehouding17/11/2217/11/2217/11/22
maandrapportherfstrapport21/11/2221/11/2221/11/22
leerlingencontacten voormiddag26/11/2226/11/2226/11/22
maandrapport2/12/222/12/222/12/22
trimester/semester-rapport
oudercontact
kerstrapport23/12/2223/12/2223/12/22
maandrapportkrokusrapport17/2/2317/2/2317/2/23
Trimesterrapport/oudercontactpaasrapport31/3/2331/3/2331/3/23
groeirapport welbevindenbegin 3de trimbegin 3de trimEnkel 5de jaar
begin 3de trim
maandrapport2/6/232/6/232/6/23
trimester-/semester-/jaarrapport29/6/2329/6/2326/6/23 (6)
29/6/23 (5)
oudercontact29/6/2329/6/2329/6/23

Hier kan u een overzicht van de verschillende data downloaden: