Economie – wiskunde

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Economie naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Economie

Je leert…

 • een dynamische visie op het ondernemen te ontwikkelen waarbij alle relevante partijen rondom de onderneming in rekening worden genomen: de zogenaamde stakeholder-theorie.
 • oog hebben voor een wereld waar ook duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn.
 • op zoek te gaan naar de uitdagingen maar ook naar de valkuilen van de globalisering met de rol van internationale handel als uitgangspunt.
 • de rol van de overheid in dit alles te begrijpen en kritisch te beoordelen.
 • je ondernemerszin in concrete acties om te zetten.
 • in team oplossingen te zoeken voor economische vraagstukken.
 • je digitale, sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen binnen onderzoeksopdrachten.
 • je interesse in economisch-maatschappelijke problemen te ontwikkelen door bedrijfsbezoeken, gastcolleges en deelnames aan projecten

Wiskunde

Je leert…

 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen.
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken.
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven.Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen.
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde.
 • omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces 

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Economie Economie
Moderne talen Wiskunde Moderne talen Wiskunde
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 3 4 3
Engels 3 2 3 2
Duits 2 1 2 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Wiskunde 3 6 3 6
Economie 5 5  5
Biologie   1  
Fysica   1  
Chemie   1  
Natuurwetensch. 2   2  
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1
Onderzoekscomp. 1 1
  32 32 32 33

Verder studeren

Deze richting bereidt uitstekend -maar niet uitsluitend- voor op economische studierichtingen in het hoger onderwijs. Gezien het zware pakket wiskunde kunnen ook echt wiskundige vervolgrichtingen in het hoger onderwijs worden aangevat.

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.