Latijn – moderne talen

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de drie richtingen binnen Latijn naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Latijn

Je leert…

 • literaire teksten analyseren, interpreteren, beoordelen en confronteren met je eigen cultuur.
 • door het lezen van epiek wat de drijfveren van volkeren en individuen kunnen zijn.
 • door het lezen van poëzie welke diepe gevoelens mensen tot mens maken.
 • door het lezen van geschiedschrijving reflecteren over maatschappij en politiek.
 • door het lezen van filosofie nadenken over de kleine en grote vragen van het leven.
 • door het lezen van redevoeringen stilstaan bij de kracht van het woord.
 • door de kennismaking met het Romeins recht de principes van ons eigen rechtssysteem kennen.
 • in je omgang met de wereld een evenwicht zoeken tussen analyse en synthese, tussen vorm en inhoud, tussen verstand en gevoel.
 • de attitudes van trage grondigheid, doorzettingsvermogen en precisie.
 • een verregaande taal- en leesvaardigheid

Moderne talen

Je leert…

 • de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse en Duitse teksten.
 • in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren
 • de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op die manier je kritische zin.
 • werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip van taalregels en stijlen.
 • in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en evalueren.
 • communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Latijn Latijn
Moderne talen Wetenchappen Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wiskunde
Godsdienst 2  2 2 2  2 2
Nederlands 4  4 4 4 4
Frans 4  3 3 4   3
Engels 3 2 2 3 2 2
Duits 3     3    
Latijn 4 4 4 4 4
Geschiedenis 2  2 2 2 2
Wiskunde 3 4 6/8 3 6/8
Biologie   2 1   2
Fysica   2/1   2/1 
Chemie   2/1   2/1 
Natuurwetensch. 2     2    
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1
Esthetica 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1 1        
Onderzoekscomp.       1 1 1
  32  32 32 32  33 33

Verder studeren

Door de uiteenlopende vaardigheden en sterke attitudes die je in het vak Latijn ontwikkelt, ben je klaar om heel wat richtingen in het hoger onderwijs aan te vatten. De pool Latijn is inhoudelijk een ideale voorbereiding op studies zoals taal- en letterkunde, rechten, psychologie… 

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.