Humane wetenschappen

Hier zie je de lessentabellen voor het vijfde en zesde jaar Humane wetenschappen. Je vindt tevens de mogelijkheden tot verder studeren na het zesde jaar.

Humane wetenschappen

Je leert…

  • je ervaringsgerichte, persoonlijke blik op de mens en de samenleving toetsen aan de wetenschappelijke inzichten.
  • mens en samenleving bekijken vanuit verschillende invalshoeken: psychologie, sociologie, criminologie, antropologie, politiek, media, kunst…
  • kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
  • je communicatieve en sociale vaardigheden gebruiken en uitbreiden in een aantal vakoverschrijdende projecten. 

In cultuurwetenschappen leer je de organisatie van de maatschappij kennen; je krijgt inzicht in het functioneren van wetgeving en rechtspraak, politiek bestuur, economie, sociale zekerheid, kunst, media… en komt zo tot een visie op onze samenleving waardoor je als kritische burger je eigen cultuur echt begint te kennen. 

In gedragswetenschappen bestudeer je uitgebreid het menselijk gedrag, als individu en in groep. In het 5e jaar is het thema ‘Identiteit en persoonlijkheid’ en oefenen we een aantal relevante onderzoekstechnieken. In het 6de jaar belichten we de diversiteit tussen mensen. 

In de vrije ruimte werd nog gekozen voor vakken als communicatietechnieken, Duits, filosofie en recht als aanvulling op die specifieke inhoud. 

 

Vakken  Humane wetenschappen
5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Cultuurwetenschappen 3 4
Gedragswetenschappen 4 3
Communicatietechn. 1  
Filosofie   1
Seminarie Recht   1
Esthetica 1 1
Lichamelijke opv. 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1  
  32 32

Verder studeren

Humane wetenschappen is een degelijke voorbereiding op de richtingen in het hoger onderwijs die gekenmerkt worden door een grote maatschappelijke interesse en betrokkenheid. Sociale vaardigheden en empathie zijn hierbij belangrijk. Zowel professionele (bachelor-) als academische (master-)opleidingen zijn een mogelijkheid. We denken aan richtingen in verschillende sectoren: onderwijs, media en communicatie, verzorging, maatschappelijk en cultureel werk, politiek en recht…      

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.