Wetenschappen – wiskunde

Inhoud

Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Binnen de richting wiskunde-wetenschappen 6 is er ook de mogelijkheid om de optie STEM te kiezen. Tijdens de projecturen STEM ervaren leerlingen dat verschillende vakgebieden geïntegreerd aan bod komen in onderzoek of bij het oplossen van technische problemen. Hierbij verkennen ze ook nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak, zoals IoT en artificiële intelligentie.

*Leerlingen met doorgedreven wiskundige interesse en talent kunnen opteren voor de klas met 8u wiskunde.

Verder studeren

Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg

Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde 

Sociale wetenschappen: onderwijs

  

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.