Wetenschappen – wiskunde (optie STEM)

Inhoud

Het abstract-logisch denken van wiskunde wordt in deze studierichting aangevuld met het concrete van de wetenschappen en/of technologie. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

Je leert:

 • omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica; 
 • door regelmatige persoonlijke inzet en met begeleiding van de vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken; 
 • met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven inzichtelijke manier te verwerken; 
 • chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden; 
 • tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen je de wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen te maken; 
 • zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een herkenbare structuur.
  De studierichting daagt je ook uit op het vlak van een uitgebreid pakket wiskunde. Je leert: 
 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen; 
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken; 
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven. Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk! 
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen; 
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde; 
 • omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces.
  Dit analytisch denken wordt nog versterkt via het vak informaticawetenschappen a.d.h.v. algoritmen en programmeren.

*Leerlingen met doorgedreven wiskundige interesse en talent kunnen opteren voor de klas met 8u wiskunde.

STEM

Binnen de richting Wetenschappen-wiskunde (6 uur wiskunde) is er ook de mogelijkheid om de optie STEM te kiezen. Tijdens de uren STEM ervaar je dat verschillende vakgebieden (incl. technologie) geïntegreerd en via projectwerking aan bod komen in onderzoek of bij het oplossen van technische problemen. Hierbij verken je ook nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak, zoals Internet of Things en artificiële intelligentie. Je kan ook kiezen voor een lesuur ontwerpen.

Voor wie is deze richting aangewezen?

 • Je bent nieuwsgierig van aard, zoekt graag naar verklaringen, je wil zelf experimenteren en kan daarbij logisch redeneren. 
 • Bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden vind je het fijn om planmatig verbanden te exploreren om problemen in biologie, chemie en fysica op te lossen. Je gaat inzichtelijk en analytisch om met inhouden van die wetenschappen. Je zet geowetenschappelijke methodieken in om ruimtelijke fenomenen te analyseren. 
 • Je hebt aandacht voor correct wetenschappelijk taalgebruik. 
 • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en je houdt van een meer formele benadering van wiskunde. Je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruikt ze bij het oplossen van problemen.  

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.