Wetenschappen – wiskunde

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Wetenschappen naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Wetenschappen

Je leert…

 • omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
 • door regematige persoonlijke inzet en met begeleiding van de vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.
 • met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven inzichtelijke manier te verwerken.
 • chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.
 • tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen te maken. 
 • zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een herkenbare structuur.

Wiskunde

Je leert…

 • zowel problemen uit het dagelijks leven als abstracte problemen omzetten naar wiskundige modellen, zodat je deze problemen beter kan begrijpen en oplossen.
 • methodes om deze modellen met een stappenplan verder uit te werken.
 • een wiskundige taal gebruiken om je oplossingsmethodes en de bespreking van je resultaten op een correcte manier weer te geven.Zin voor nauwkeurigheid is hier heel belangrijk!
 • denken op een hoger abstractieniveau door alle stappen in je denkproces theoretisch te onderbouwen.
 • oog te krijgen voor de samenhang en schoonheid van verschillende deelgebieden van de wiskunde.
 • omgaan met grote hoeveelheden leerstof, steeds voorzien van veel oefenmateriaal waarmee je op jouw maat aan de nodige vaardigheden kan werken en inzicht krijgen in je eigen leerproces 

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Wetenschappen Wetenschappen
Wiskunde (6/8u) STEM Wiskunde (6/8u) STEM
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Duits 1/0   1/0  
Geschiedenis 2 2 2
Wiskunde 6/8 6 6/8 6
Biologie 2 2 2
Fysica 3 3/2  2
Chemie 2 2
STEM   3   3
Aardrijkskunde 1 1 2 2
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur wetenschappen 1/0      
Onderzoekscomp.     1  
  32  33 33  33

Verder studeren

Deze richting zorgt voor een vlotte overgang naar alle wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Kies je voor ingenieurswetenschappen dan doe je er goed aan om voor 8u wiskunde te kiezen.     

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.