Moderne talen – wetenschappen

Voor een beter overzicht hebben we de lessentabellen van de twee richtingen binnen Moderne talen naast elkaar weergegeven. Zo kunnen ze makkelijker worden vergeleken.

Moderne talen

Je leert…

 • de volgende twee jaar vlot omgaan met alle soorten Franse, Engelse en Duitse teksten.
 • in het Frans, Engels en Duits zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren
 • de verschillende culturen kennen in al hun aspecten, o.a. politiek, geschiedenis, kunst, literatuur, mens en maatschappij en ontwikkelt op die manier je kritische zin.
 • werken aan een betere en meer correcte taal aan de hand van een aantal strategieën, zoals inzicht in je eigen fouten en een beter begrip van taalregels en stijlen.
 • in het Frans of het Engels een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp voorbereiden, uitvoeren, presenteren en evalueren.
 • communiceren in een moderne maatschappij, waarin een brede, wereldwijde communicatie steeds belangrijker wordt.

Wetenschappen

Je leert…

 • omgaan met grotere hoeveelheden leerstof uit de vakdomeinen van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
 • door regematige persoonlijke inzet en met begeleiding van de vakleerkracht deze leerstof grondig te verwerken.
 • met je wiskundige achtergrond fysica op een meer doorgedreven inzichtelijke manier te verwerken.
 • chemie met meer wetenschappelijke diepgang te doorgronden.
 • tijdens practica, labo-oefeningen en leeruitstappen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen om je de wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen te maken. 
 • zelfstandig een wetenschappelijk verslag te maken volgens een herkenbare structuur.

 

Vakken 5e jaar 6e jaar
Moderne talen Moderne talen
Wetenschappen Wiskunde Wetenschappenn Wiskunde
Godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 3 3 3 3
Duits 2 3 2 3
Geschiedenis 2 2 2
Wiskunde 4 6 4 6
Biologie 2 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1 2 1
Esthetica 1 1 1 1
Lichamelijke opv. 2 2 2 2
Groeiuur mod. vreemde talen 1 1    
Onderzoekscomp.     1 1
  32  32 32  32

Verder studeren

De combinatie van een verbaal-literaire component met een exact-wetenschappelijke staat borg voor een evenwicht tussen de specifiek-humane en de exact-wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming. Deze afdeling geeft een degelijke voorbereiding hoger onderwijs in allerlei vormen. Er dienen zich enkel beperkingen aan voor enkele zwaar wiskundige studies. Een succesvolle deelname aan het ingangsexamen geneeskunde is zeker geen evidentie omwille van een beperkter pakket wiskunde, chemie en fysica.   

Meer informatie vind je in onze brochure voor de derde graad.