Laptops – Digisprong

Onderwijs Vlaanderen heeft op 29 maart 2021 aangekondigd dat het 375 miljoen euro zal investeren om de historische achterstand die Vlaamse scholen hebben op het gebied van ICT-omkadering weg te werken. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het Vlaamse onderwijs achterop loopt op vlak van digitalisering in vergelijking met andere landen. Deze investering past in het algehele relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en zal de scholen op dit vlak opnieuw een voorsprong moeten geven. De middelen zullen verspreid over twee schooljaren worden vrijgegeven.

Met deze ‘digisprong‘ wil Onderwijs Vlaanderen “een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij”.

Waar gaat dit geld voor ingezet worden? Er zijn vier ‘speerpunten’ afgebakend waarop Vlaanderen wil inzetten: 

  • een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs,
  • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid,
  • ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen,
  • een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.