Algemene voorwaarden Gabriëlloop

Per leerlingen of collega wordt er slechts 1 borstnummer terugbetaald onder de vorm van een eet- en drankbon ter waarde van het inschrijvingsgeld.

Per loop (lagere school – 1ste graad – 2de en 3de graad) , kan een deelnemer maar met 1 borstnummer lopen of wandelen.

Honden zijn toegelaten op het parcours indien ze aangelijnd zijn en sociaal wenselijk gedrag vertonen in het bijzijn van mensen. Ze worden niet als deelnemers erkend en kunnen dus geen borstnummer met zich meedragen.

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor het Sint-Gabriëlcollege.  Het Sint-Gabriëlcollege en haar partner Racetimer zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het evenement alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de Gabriëlloop, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.  

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.